برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1509 100 1
شبکه مترجمین ایران

درجه آزادی (مکانیک)

درجه آزادی (مکانیک) در دانشنامه ویکی پدیا

درجه آزادی (مکانیک)
درجه آزادی (مکانیک کلاسیک) تعداد پارامترهای غیر وابسته که برای مشخص کردن موقعیت یک سیستم فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد را درجه آزادی آن سیستم می نامند. به عنوان مثال یک ذره نقطه ای که در فضا آزادانه حرکت می کند دارای سه درجه آزادی می باشد. همان ذره اگر در یک صفحه به صورت آزادانه حرکت کند دارای دو درجه آزادی خواهد بود. در واقع تعداد درجه آزادی یک سیستم همواره با تعداد بعدهایی که سیستم در آن حرکت می کند برابر نیست. حال اگر سیستم فیزیکی از نوع ذره ای نباشد، مشخص کردن موقعیت تنها یک نقطه از آن جسم، برای مشخص کردن موقعیت سیستم کافی نخواهد بود. برای روشن شدن بهتر مطلب به مثال های زیر توجه کنید.
۱- محاسبه درجه آزادی یک سیستم فیزیکی که از N ذره (که به صورت آزادانه و غیر وابسته نسبت به یکدیگر می توانند در فضا حرکت کنند) برابر است با:3N، برای واضح کردن پاسخ تنها کافی است که با کمی تأمل مشاهده کنبم که سیستم از N ذره تشکیل شده است و هر ذره نسبت به دیگری حرکتی غیر وابسته دارد و از آنجا که میدانیم یک ذره در فضا دارای ۳ درجه آزادی است (به عنوان مثال در دستگاه مختصات کارتزین ۳ درجه آزادی ذره برابر خواهد بود با حرکت در راستای سه محور X,Y,Z) پس کافی است که عدد ۳ را در تعداد ذرات ضرب کرده و درجه آزادی کل سیستم را بیابیم.
۲- محاسبه درجه آزادی یک میله صلب به طول L (یک سیستم ماده ای) که آزادانه در فضا حرکت می کند (از ضخامت و عرض صرف نظر کنید) برابر است با: ۵. اگر میله را به مانند یک خط مد نظر بگیرید و آن را به عنوان مثال در در دستگاه مختصات کارتزین قرار دهیم می توانیم دو نقطه را به صورت دلخواه انتخاب کنیم. برای راحتی دو نقطه ابتدایی و انتهایی میله را در نظر بگیریم و نقطه ها را a,b بنامیم. این دو نقطه دارای مختصات Xa,Ya,Za و Xb,Yb,Zb خواهند بود. اما به سادگی می توان در یافت که این ۶ مختصات از یکدیگر غیر وابسته نیستند و به سادگی رابطه وابستگی آن ها را می توان دریافت.
0.5(L=((Xb- Xa)²+(Yb- Ya)² +(Zb- Za)² رابطه بالا به سادگی نشان می دهد یکی از ۶ پارامتر وابسته به ۵ پارامتر دیگر است پس درجه آزادی برابر ۵ می باشد. راه دیگر برای رسیدن به عدد ۵ استفاده از رابطه کسینوسی می باشد که به سادگی می توان دریافت که ۶ پارامتر غیر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

درجه آزادی (مکانیک) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی درجه آزادی (مکانیک)   • مفهوم درجه آزادی (مکانیک)   • تعریف درجه آزادی (مکانیک)   • معرفی درجه آزادی (مکانیک)   • درجه آزادی (مکانیک) چیست   • درجه آزادی (مکانیک) یعنی چی   • درجه آزادی (مکانیک) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درجه آزادی مکانیک

کلمه : درجه آزادی (مکانیک)
اشتباه تایپی : nv[i Hchnd (l;hkd;)
عکس درجه آزادی (مکانیک) : در گوگل

آیا معنی درجه آزادی (مکانیک) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )