برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

درایوین سینما

/derAyvinsinemA/

معنی درایوین سینما در لغت نامه دهخدا

درایوین سینما. [ دْ رای ْ / دِ رای ْ سی ن ِ ] (انگلیسی ، اِ مرکب ) (از: درایو، راندن + این ، درون + سینما) مراد سینمایی است در فضای باز که اتومبیل بدرون آن توان راندو از درون اتومبیل تماشای فیلم توان کرد. سینما که با اتومبیل داخل محیط آن شوند و به تماشا پردازند.

معنی درایوین سینما به فارسی

درایوین سینما
( اسم ) سینمایی که با تومبیل داخل آن شوید وبتماشای فیلم پردازند .

معنی درایوین سینما در فرهنگ فارسی عمید

درایوین سینما
سینمایی که با اتومبیل داخل حیاط آن شوند و از میان اتومبیل به تماشای فیلم بپردازند.

درایوین سینما را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سینما اطراف ونک   • سینما ونوس قم   • سینما در ونک   • سینما آفریقا تهران   • آدرس سینماهای تهران   • سینما تیکت   • معنی درایوین سینما   • مفهوم درایوین سینما   • تعریف درایوین سینما   • معرفی درایوین سینما   • درایوین سینما چیست   • درایوین سینما یعنی چی   • درایوین سینما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی درایوین سینما

کلمه : درایوین سینما
اشتباه تایپی : nvhd,dk sdklh
آوا : derAyvinsinemA
نقش : اسم
عکس درایوین سینما : در گوگل

آیا معنی درایوین سینما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )