برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

دانش پژوه

/dAneSpaZuh/

مترادف دانش پژوه: دانشجو، فضل طلب، کمال طلب، حکیم، دانا، عالم

معنی دانش پژوه در لغت نامه دهخدا

دانش پژوه. [ ن ِ پ َ ] (نف مرکب ) پژوهنده ٔ دانش. که دانش پژوهد. که علم طلب کند. طالب عالم. جویای علم. خواهان دانش. دانشمند. طالب علم و خرد. (شرفنامه ٔ منیری ). علم جوینده. علم و فضل جوینده و طالب علم باشد. (برهان ). توسعاً دانشمند و عالم. دانشمند. (فرهنگ اسدی ) :
ای امیر شاهزاده خسرو دانش پژوه.
دقیقی.
چنین داد پاسخ که دانش پژوه
همی سر برافرازد از هر گروه.
فردوسی.
ز دانش پژوهان تو داناتری
هم از تاجداران تواناتری.
فردوسی.
چنین گفت موبد بپیش گروه
به مزدک که ای مرد دانش پژوه.
فردوسی.
از ایران یکی مرد بیگانه ام
نه دانش پژوهم نه فرزانه ام.
فردوسی.
سکندر بیامد دلی همچو کوه
که اندیشد از مرگ دانش پژوه.
فردوسی.
ز خوبی چو کردار دانش پژوه
ز خوشی چو گفتار شیرین زبان.
فرخی.
چنین گفت ملاح دانش پژوه
کزینسان بدریا دگر هست کوه.
اسدی.
شنیدم ز دانش پژوهان درست
که تیر و کمان او نهاد از نخست.
اسدی.
چو پیش آمد آن بدنهان با گروه
بر افراخت سر شاه دانش پژوه.
اسدی.
چو دیدش که دستور دانش پژوه
دهد درس دانش بچندین گروه.
نظامی.
شه مملکت گیر دانش پژوه
منوچهرفرو فریدون شکوه.
نظامی (از آنندراج ).

معنی دانش پژوه به فارسی

دانش پژوه
( صفت ) علم جوینده طالب علم جویای فضل ومعرفت .

معنی دانش پژوه در فرهنگ معین

دانش پژوه
( ~. پِ یا پَ)(ص فا.)علم جوینده ، طالب علم .

معنی دانش پژوه در فرهنگ فارسی عمید

دانش پژوه
پژوهندۀ علم و دانش، طالب علم، جویای دانش، خواهان علم و فضل: چنین داد پاسخ که دانش پژوه / همی سر برافرازد از هر گروه (فردوسی: ۶/۹۴).

معنی دانش پژوه به انگلیسی

scholar (اسم)
عضو فرهنگستان ، محقق ، ادیب ، دانشمند ، خردمند ، دانشور ، پژوهشگر ، دانش پژوه ، اهل تتبع ، شاگرد ممتاز

معنی کلمه دانش پژوه به عربی

دانش پژوه
عالم

دانش پژوه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سامانه طلاب   • www.saja.medu.ir ثبت نام   • سامانه جامع طلاب مدرسه امام خمینی   • سامانه سجا شاهد   • سامانه ثبت نام مدارس شاهد   • سجا اساتید   • سیستم تغذیه جامعه المصطفی   • سامانه سجا د   • معنی دانش پژوه   • مفهوم دانش پژوه   • تعریف دانش پژوه   • معرفی دانش پژوه   • دانش پژوه چیست   • دانش پژوه یعنی چی   • دانش پژوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانش پژوه

کلمه : دانش پژوه
اشتباه تایپی : nhka ~C,i
آوا : dAneSpaZuh
نقش : صفت
عکس دانش پژوه : در گوگل

آیا معنی دانش پژوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )