برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

دانش آور

معنی دانش آور در لغت نامه دهخدا

دانش آور.[ ن ِ وَ ] (نف مرکب ) آورنده ٔ دانش. حامل علم. عرضه کننده ٔ دانش و علم و فضل. عالم. دانشمند :
آن دانش آوری که رزین فهم فیلسوف
در بحر دانشش نتواند زدن شنا.
اسدی.

معنی دانش آور به فارسی

دانش آور
آورند. دانش

معنی دانش آور در فرهنگ فارسی عمید

دانش آور
آورندۀ دانش، دانشمند، عالم.

دانش آور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دانش آور   • مفهوم دانش آور   • تعریف دانش آور   • معرفی دانش آور   • دانش آور چیست   • دانش آور یعنی چی   • دانش آور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانش آور

کلمه : دانش آور
اشتباه تایپی : nhka H,v
عکس دانش آور : در گوگل

آیا معنی دانش آور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )