برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   • مفهوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   • تعریف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   • معرفی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران چیست   • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یعنی چی   • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلمه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
اشتباه تایپی : nhka'hi ug,l ~ca;d , onlhj finhajd nvlhkd hdvhk
عکس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران : در گوگل

آیا معنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )