دانشنامه شعر عاشورایی انقلاب حسینی در شعر شاعران عرب و عجم

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه اسلامی

[ویکی نور] دانشنامه شعر عاشورایی؛ انقلاب حسینی در شعر شاعران عرب و عجم، تألیف مرضیه محمدزاده، دربرگیرنده زندگی شاعران عرب و غیر عرب و نمونه هایی از اشعار و مراثی آنان است.
کتاب با دو مقدمه از بهاءالدین خرمشاهی و نویسنده آغاز و مطالب در دو جلد، در دو بخش اصلی و هر بخش در چندین فصل، تنظیم شده است.
در مقدمه نخست، به امام حسین(ع) و قیام او از منظر قرآن کریم نگریسته شده و در مقدمه دوم، به بررسی شعر و جایگاه و ارزش آن، پرداخته شده است.
نویسنده در این مقدمه می نویسد: اثر حاضر، در بردارنده‏ ادبیات شیعه و عقاید و احساسات و جهت‏گیری شاعران عرب و پارسی گوی، در طول تاریخ به ‏ویژه بر محور حادثه جان سوز کربلا می‏باشد و سعی شده است در آن از ارزشمندترین آثار عاشورایی این شعرا نمونه‏هایی آورده شود، تا بر مبانی مذهبی و حق‏جویی شیعه استدلال گردد که چگونه شاعران اندیشمند از جان، مایه می‏گیرند تا خصلت‏های نیکوی آل محمد(ص) را نمودار سازند و این کار سترگ، هنر شعر و شاعری است که حقیقت را با جلوه خاصی نشان می‏دهد و در دیدگاه نسل های آینده که تشنه‏ی حق‏جویی‏اند، قرار می‏دهد.
وی به این نکته اشاره دارد که در زبان عربی، از همان آغاز، پس از حادثه کربلا، آن واقعه‏ی عظیم به شعر راه یافت و بازماندگان شهدا از اهل بیت(ع) به سرودن مرثیه پرداختند. سپس شاعران دیگر در سال ها و قرون متمادی، همواره در ترسیم نهضت کربلا و بیان مصائب اهل بیت(ع) از سلاح شعر مدد گرفتند و در این راه هر شاعری به فراخور زمان از سبک‏ها و روش های گوناگون بهره برده است. برخی در قالب سوزناک‏ترین مرثیه‏ها، عواطف را برانگیختند و به جنبه‏های عاطفی و روحی بیشتر تکیه کردند و برخی روش مقتل و واقعه‏نگاری و ثبت قضایا را برای شرح ماجرا در پیش گرفتند. بر همین اساس نباید انتظار داشت که شعر همه شاعران از لحاظ عمق و تأثیر یکسان باشد و یا توانایی و قدرت آنها را در خلق آثار منظوم به یکسان ارزیابی نمود.

معنی یا پیشنهاد شما