برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1457 100 1

دالامبر

معنی دالامبر در لغت نامه دهخدا

دالامبر. [ ب ِ ] (اِخ ) ژان لورون دالامبر. فیلسوف و ریاضی دان معروف فرانسوی و از نویسندگان زبردست آن کشور. (1717-1783 م.). وی بسبب «اصل دالامبر» که یکی از پایه های علم مکانیک است و هم بواسطه ٔ همکاری با دیدرو در تدوین دایرةالمعارف نامش همیشه باقی است. دالامبر در نوامبر سال 1717 م. در پاریس تولد یافت. و کودکی بود سر راهی و بعدها معلوم گشت که زادن وی بر اثر رابطه ٔغیرشرعی مادام تنسن و شوالیه دتوش بوده است. دتوش بدون آنکه هویت خود را مشخص کند وسائل تحصیل دالامبررا در کالج مازارن زیر نظر ژانسنیست فراهم کرد.
دالامبر ابتدا بعلم حقوق پرداخت و1738 م. بعنوان وکیل مدافع در کانون وکلاء پذیرفته شد. اما تن بدین کار نداد و بطب پرداخت و هنوز سالی نگذشته بود که بر آن شد که روی بعلم ریاضی آرد و یکباره بدان کار پردازد. در 1741 م. با پذیرفته شدن در آکادمی علوم کسب شهرت کرد و ظاهراً چندی بوده است که باین آکادمی رسائلی میفرستاده و از آن جمله رساله ای بنام : «یادداشتی در حساب انتگرال » بوده است. دالامبر در رساله ٔ خود بنام «یادداشتی در انکسار اجسام صلب » اول کسی بود که بحث استدلالی پدیده ای را پیش کشید که از گذشت جسم صلبی از سیالی بسیالی غلیظتر در جهتی عمود بر سطح مجزاکننده ٔ آن دو حادث میشود.
او در 1743 م. رساله ٔ دینامیک خود راانتشار داد و پایه ٔ آن را بر اصلی گذارد که بعدها بنام «اصل دالامبر» معروف شد. در 1744 م. این اصل را در حرکت و تعادل سیالات بکار بست. همه ٔ مسائل این بحث قبلاً از طریق هندسه دانان در مواردی چند اما فرعی اندازه گرفته شده بود. این کشف او بتبع بعضی از محاسبات دیفرانسیل جزئی بود. در سال 1747 م. محاسبات جدیدی در باره ٔ مسائل راجع به زه های با نوسان پیدا کرد. درسال 1754 مسأله ٔ تقدیم اعتدالین را پیش گرفت و حل کرد. در 1752 رساله ای در باره ٔ مقاومت سیالات انتشار داد که حاوی نکات نو و محاسبات جدید نسبت بدان مسأله بود و نیز او را رسائل چندی در باره ٔ انقلاب ثوابت است که همه مورد پذیرش آکادمی علوم قرار گرفته است. کمک دالامبر به دائرةالمعارف و به دیدرو و راهنمائی او در آن مبتنی بر سلسله کارهای معروفی است که در تاریخ علوم بنام او باقی میماند. غالب کارهای ریاضی مجلدات پس از همکاری دائرة المعار ...

دالامبر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دالامبر   • مفهوم دالامبر   • تعریف دالامبر   • معرفی دالامبر   • دالامبر چیست   • دالامبر یعنی چی   • دالامبر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دالامبر
کلمه : دالامبر
اشتباه تایپی : nhghlfv
عکس دالامبر : در گوگل

آیا معنی دالامبر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران