برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1382 100 1

داریوش بزرگ

معنی داریوش بزرگ در لغت نامه دهخدا

داریوش بزرگ. [ دارْ ش ِ ب ُ زُ ] (اِخ ) همان داریوش اول است. رجوع به دارا و داریوش اول شود.

معنی داریوش بزرگ به فارسی

داریوش بزرگ
همان داریوش اول است

داریوش بزرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لقب داریوش کبیر   • خشایارشا   • نامی که یونانیان به داریوش شاه داده بودند   • کمبوجیه دوم   • داریوش دوم   • نام هم پیمان داریوش اول   • داریوش یکم   • هم پیمان داریوش اول که بود   • معنی داریوش بزرگ   • مفهوم داریوش بزرگ   • تعریف داریوش بزرگ   • معرفی داریوش بزرگ   • داریوش بزرگ چیست   • داریوش بزرگ یعنی چی   • داریوش بزرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی داریوش بزرگ
کلمه : داریوش بزرگ
اشتباه تایپی : nhvd,a fcv'
عکس داریوش بزرگ : در گوگل

آیا معنی داریوش بزرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )