برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1421 100 1

داریوش اول

معنی داریوش اول در لغت نامه دهخدا

داریوش اول. [ دارْ ش ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) نام و نسب : اسم این شاه در کتیبه های هخامنشی داری ووش یا دارای واوش ، بزبان بابلی دریاووش و در کتیبه های مصریان بزبان مصری آن تریوش و یا تاریوش . و مورخین یونانی : داریس . در توراة: داریوش و دَریاوِش. مورخین رومی ، داریوس و در پهلوی : داریو و در کتب مورخین اسلامی بصورت های داریوش و داریوس نوشته اند. بعض نویسندگان اسلامی مانند مسعودی و ثعالبی او را داراب یا دارای اکبر نیز گفته اند اما این اسم ها مربوط به این داریوش نیست و اینکه در ذیل عنوان «دارا» (داریوش اول ) در همین لغت نامه او را دارای اکبر نیز خواندیم ناظر به خطای مورخان مذکور بوده است. داریوش اول در داستان ها فراموش شده و بعض کارهای او را به داریوش دوم یا دیگران نسبت داده اند. داریوش پسر وشتاسپ و او فرزند ارشام و ارشام پسر آریارمنا بود. خود آریارمنا با فاصله ٔ پنج نسل به هخامنش میرسید. بنابراین داریوش اول خلف هشتم هخامنش است. ویشتاسپ پدر او در زمان کورش والی پارس بود. داریوش در آغاز پادشاهی با مشکلات بسیاری روبرو شد. غیبت کمبوجیه از ایران چهار سال طول کشیده بود. گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان بردیا برادر کمبوجیه بر تخت مستقر ساخته و بی نظمی و هرج و مرج را در کشور توسعه داده بود. در نقاط دیگر کشور هم کسان دیگر بدعوی اینکه از دودمان شاهان پیشین هستند لوای استقلال برافراشته بودند. شرحی که از زبان داریوش در کتیبه های بیستون کرمانشاه از این وقایع آمده بسیار جالب است. این کتیبه ها یکی بزرگ و دیگری کوچک و بر کوه بیستون که سر راه کرمانشاه به همدان و در فاصله ٔ شش فرسنگی شهرستان کرمانشاه است قرار دارد و جای آن در حدود 100 پا از زمین بالاتر است. شرح این شورشها از بند 16 ستون اول کتیبه آغاز میشود و وقایعی که ذکر می کند بدین قرار است :
1- کشتن گئومات (بردیای دروغین ) بدست داریوش. 2- شورش آترین در خوزستان که خود را شاه خوزستان نامید و مردم به او گرویدند. 3- شورش بابل و قیام مردی بنام ندی تبیر که خود را بخت النصر خواند و پادشاه بابل گردید. 4- لشکر فرستادن داریوش به شوش و غلبه بر آترینا و دستگیری و کشتن او. 5- حمله به بابل و گذشتن از دجله و شکست دادن بخت النصر. 6- حملات و یاغی گری های مجدد بخت النصر و سرانجام ، شکست و دستگیری و کشتن او بفرمان دا ...

معنی داریوش اول به فارسی

داریوش اول
نام و نسب این شاه در کتیبه های هخامنشی و داری ووش یا دارای واوش

داریوش اول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لقب داریوش کبیر   • خشایارشا   • نامی که یونانیان به داریوش شاه داده بودند   • کمبوجیه دوم   • داریوش دوم   • هم پیمان داریوش اول که بود   • نام هم پیمان داریوش اول   • لقب داریوش در جدول   • معنی داریوش اول   • مفهوم داریوش اول   • تعریف داریوش اول   • معرفی داریوش اول   • داریوش اول چیست   • داریوش اول یعنی چی   • داریوش اول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی داریوش اول
کلمه : داریوش اول
اشتباه تایپی : nhvd,a h,g
عکس داریوش اول : در گوگل

آیا معنی داریوش اول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )