برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

دارما

معنی دارما در لغت نامه دهخدا

دارما. (اِ) نوع سفید اشموسا. (حکیم مؤمن ). اشموسا نام دارویی است.

دارما در دانشنامه آزاد پارسی

دارْما (dharma)
در سانسکریت به معنی «عدالت، نظم». در دین هندو، آگاهی فرد از این که جزئی از نظام عالم است و لذا اخلاقاً مکلف به قبول موقعیت خود در زندگی است. در باور هندوان، مراعات صحیح دارما اثری مثبت در کارمای (سرنوشت) آنان دارد، زیرا امکان باززایی در طبقۀ اجتماعی بالاتر یا ساحتی عالی تر از وجود و بنابراین نزدیک ترشدن به هدف غایی یعنی رهایی از چرخۀ تناسخ را فراهم می آورد.

دارما را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
هشدار: این واژه به واژه ی " کارما " وابسته است و شایسته و بایسته است که باهم خوانده شوند!
واژه سانسکریت: از خانواده هندو ایرانی-زبان باستان ایران و هند!-
اسم پسرانه-dharma برگرفته شده از سانسکریت است!

دار: درخت،چوب،تخته-خانه،سرا،اندرون-نظم،قاعده،قانون(کانون)،هنجار،دادیک،فردید،فرسار-
داشتن،دارا بودن،مالکیت،پاییدن،نگهداری

این واژه دارِ ما بوده است که اندک اندک و در پی گذشت زمان دارما شده است!

معنی: درخت زندگی ما،خانه عملکرد ما،اَشای(در دین مَزدَیَسنا)پیدایش ما-
چهارچوب(چارچوب) هستی ما،قانون های(کانون های) کاینات برای ما-
بر پا دارندگی هدفِ هستی ما،پاییدن از سرشت های ما،نگهداری از دادیک های زندگی ما

چرخ دارما که نشان پرچم هند است و شباهت آن با سه پند بزرگ زرتشت یا سپاس(سه پاس):
پندار نیک(هومَت)-گفتار نیک(هوخت)-کردار نیک(هورِشت)

چرخِ دارما که هشت پر دارد(نشانه ستاره هشت پر آناهیتا) >>> نمادی برای راه اصیل هشتگانه!
که به سه گروه دسته بندی می شود:
الف) بینش(سانسکریت: پَرگیا):
1. دیدگاه(نگرش) درست یا نیک
2. خواسته(نیّت) درست یا نیک

ب) اخلاق مداری(سانسکریت: شیلا):
3. گفتار درست یا نیک(هوخت)
4. کردار درست یا نیک(هورِشت)
5. زندگی(هستی) درست یا نیک

ج) تمرکز(کانون) روانی(سانسکریت: سامادی):
6. کوشش(تلاش) درست یا نیک
7.اندیشه(پندار) درست یا نیک(هومَت)
8. مُراقبه(درون پویی یا پایی) درست یا نیک

آیین دارما(چرخ دارما): ما را به سوی خداوند راهنمایی می کند و سبک(الگو) درست زندگی کردن را به ما می آموزد!

امیدوارم کُد(رمز: کارما،دارمایِ) >>> زندگی مان را از یاد نبریم!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دارما   • مفهوم دارما   • تعریف دارما   • معرفی دارما   • دارما چیست   • دارما یعنی چی   • دارما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دارما
کلمه : دارما
اشتباه تایپی : nhvlh
عکس دارما : در گوگل

آیا معنی دارما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )