برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

دادان

معنی دادان در لغت نامه دهخدا

دادان. (اِ) صاحب فرهنگ لسان العجم (شعوری ) گوید که لقب شاهان باستانی است از کیومرث تا گشتاسپ شاه. (شعوری ج 1ص 321). اما این سخن بر اساسی نیست و ظاهراً قسمت اول کلمه ٔ پیشدادان یا پیشدادیان یعنی «پیش » در مأخذ نقل لغت محذوف گشته بوده است و شعوری جزء دوم را که «دادان » باشد مستقل پنداشته و به معنی پادشاهان باستانی ایران گرفته و سپس اشتباه دیگری نیز مرتکب گشته و سلسله ٔ کیانیان را به پیشدادیان منضم ساخته است.

معنی دادان به فارسی

دادان
صاحب فرهنگ لسان العجم گوید که لقب شاهان باستانی است .
نام قریه باصفهان

دادان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دادان   • مفهوم دادان   • تعریف دادان   • معرفی دادان   • دادان چیست   • دادان یعنی چی   • دادان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دادان

کلمه : دادان
اشتباه تایپی : nhnhk
عکس دادان : در گوگل

آیا معنی دادان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )