برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1402 100 1

خیم و خرد فرخ مرد

خیم و خرد فرخ مرد در دانشنامه ویکی پدیا

خیم و خرد فرخ مرد
خیم و خرد فرخ مرد متن با ذکر خصوصیات فرخ مرد یا مرد سعادتمند آغاز می گردد و در چند مورد در متن از خیم و خرد سخن می رود. در بند ۳ سخن از مرد پاک صاحب تمیز است و در بند ۶ مرد زیرک دانا وصف شده است. اندرزهایی که در متن آمده است، از نوع اندرزهای تجربی است و صبغهٔ دینی آن بسیار کم است. در این متن توجه خاصی به خِرَد شده و قطعه شعری قافیه دار در مدح آن در میان متن آمده است. این متن از نظر کاربرد تشبیهات بسیار و زبان شاعرانه و واژه های کمیاب از اندرزهای دیگر متمایز است. شباهت هایی میان این متن و بخش نخست اندرز بهزاد فرخ دیده می شود. متن این اندرزنامه در مجموعهٔ متون پهلوی به چاپ رسیده و به فارسی نیز ترجمه شده است.
تفضلی، احمد، و به کوشش آموزگار، ژاله. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. تهران: انتشارات سخن، ۱۳۷۶ شابک ‎۹۶۴-۵۹۸۳-۱۴-۲


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خیم و خرد فرخ مرد در دانشنامه آزاد پارسی

خیم و خِرَدِ فَرُّخْ مَرْد
پاره نوشتار آهنگین و کوتاهی به فارسی میانه در شمار اندرزنامه های پهلوی. اندرزهای متن از نوع اندرزهای تجربی است و به صنعت آموزی و ضرورت استادی و تخصص یافتن توجه و تکیه می کند و صبغۀ دینی آن بسیار کم است. در این متن توجه خاصی به خرد شده و قطعه شعری مقفّا در مدح آن در میان متن (بندهای ۱۶ـ۱۹) آمده است. این اندرزنامه از نظر کاربرد تشبیهاتِ بسیار، زبان شاعرانه و واژه های کمیاب متمایز از دیگر اندرزنامه های پهلوی است و شاید کهن سال ترین نوشته ای باشد که از رسمِ پهلوانان زورخانه ها و سنت شلوار پوشیدن خاص آن ها سخن می گوید و ریشۀ آیین عیاری در ایران پیش از اسلام را می نمایاند.

ارتباط محتوایی با خیم و خرد فرخ مرد

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خیم و خرد فرخ مرد   • مفهوم خیم و خرد فرخ مرد   • تعریف خیم و خرد فرخ مرد   • معرفی خیم و خرد فرخ مرد   • خیم و خرد فرخ مرد چیست   • خیم و خرد فرخ مرد یعنی چی   • خیم و خرد فرخ مرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خیم و خرد فرخ مرد
کلمه : خیم و خرد فرخ مرد
اشتباه تایپی : odl , ovn tvo lvn
عکس خیم و خرد فرخ مرد : در گوگل

آیا معنی خیم و خرد فرخ مرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )