برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1389 100 1

خیره خیره

معنی خیره خیره در لغت نامه دهخدا

خیره خیره. [ رَ / رِ رَ / رِ ] (ق مرکب )بیهوده. بی جهت. بی تقریب. بی دلیل بی علت :
ای کرده خیره خیره ترا حیران
چون خویشتن معطل و حیرانی.
ناصرخسرو.
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگرخسته شود
دیگران را خیره خیره دل چرا باید خلید.
ناصرخسرو.
خیرزاد تو است در طلبش
خیره خیره چرا کنی تأخیر.
ناصرخسرو.
ور جهان پر شداز مگس منداز
بر مگس خیره خیره تیر خدنگ.
ناصرخسرو.
|| (ص مرکب ) پررو. خیره سر. جسور. شوخ چشم. خیره خیر. || شوخ شوخ. خیره خیر. || تیره و تاریک. خیره خیر.

خیره خیره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
با دقت و حیرت انگیز نگاه کردن،زُل زدن،هاج و واج،شگفت زده شدن،سنکوپ!
رجوع شود به خیره!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خیره خیره   • مفهوم خیره خیره   • تعریف خیره خیره   • معرفی خیره خیره   • خیره خیره چیست   • خیره خیره یعنی چی   • خیره خیره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خیره خیره
کلمه : خیره خیره
اشتباه تایپی : odvi odvi
عکس خیره خیره : در گوگل

آیا معنی خیره خیره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )