برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خورشیدگرفتگی کامل


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

خورشیدگرفتگی کامل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خورشیدگرفتگی کامل   • مفهوم خورشیدگرفتگی کامل   • تعریف خورشیدگرفتگی کامل   • معرفی خورشیدگرفتگی کامل   • خورشیدگرفتگی کامل چیست   • خورشیدگرفتگی کامل یعنی چی   • خورشیدگرفتگی کامل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خورشیدگرفتگی کامل

کلمه : خورشیدگرفتگی کامل
اشتباه تایپی : o,vadn'vtj'd ;hlg
عکس خورشیدگرفتگی کامل : در گوگل

آیا معنی خورشیدگرفتگی کامل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )