برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خورشیدگرفتگی مرکب


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

خورشیدگرفتگی مرکب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خورشیدگرفتگی مرکب   • مفهوم خورشیدگرفتگی مرکب   • تعریف خورشیدگرفتگی مرکب   • معرفی خورشیدگرفتگی مرکب   • خورشیدگرفتگی مرکب چیست   • خورشیدگرفتگی مرکب یعنی چی   • خورشیدگرفتگی مرکب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خورشیدگرفتگی مرکب

کلمه : خورشیدگرفتگی مرکب
اشتباه تایپی : o,vadn'vtj'd lv;f
عکس خورشیدگرفتگی مرکب : در گوگل

آیا معنی خورشیدگرفتگی مرکب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )