برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1471 100 1

خواص

/xavAss/

مترادف خواص: اقارب، خاصان، محارم، نزدیکان ، برگزیدگان، نخبگان ، اثرها، فواید، خاصیت ها، ویژگی ها، مختصه ها

متضاد خواص: اجانب، عوام، بیگانگان، نامحرمان

برابر پارسی: ویژگان، یاران

معنی خواص در لغت نامه دهخدا

خواص. [ خ َ واص ص ] (ع اِ) مردمان خاص.ضد عوام. (ناظم الاطباء). ج ِ خاصّه. نزدیکان. مقربان : احمد و شکر خادم تنی چند از خواص و طبیب و حاکم لشکر را بخواندند و گفتند... (تاریخ بیهقی ).و خواص قوم او را نزدیک وی آوردند تا با وی سخن گویند مگر وی جواب دهد. (تاریخ بیهقی ). چون دیدند که سلیمان [ بن عبدالملک ] را طبع خوش گشت و بساط انبساط گسترانید یکی از جمله ٔ خواص پرسید و گفت ملک این برمک را... (تاریخ بخارای نرشخی ). تا چنانکه خواص مردمان برای شناختن تجارب بدان مایل باشند عوام به سبب هزل هم بخوانند. (کلیله و دمنه ). و رسیدن آن بخواص و عوام... ظاهر دارد. (کلیله و دمنه ).... نمودار سیاست خواص و عوام ساخت. (کلیله و دمنه ). و دلهای خواص و عوام... بر طاعت و عبودیت بیارمید. (کلیله و دمنه ).
بمطلع خرد و مقطع نفس که در او
خلاص جان خواص است از این خراس خراب.
خاقانی.
سلطان با خواص غلامان خویش حمله کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). خبر بسلطان رسید با جمعی از خواص ممالیک خویش برنشست و بمدد جمع شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). احمد خوارزمی از جمله ٔ خواص حضرت نوح بن منصور سامانی بود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). لاجرم کافّه ٔ انام از خواص و عوام... (گلستان ).
خاطر عام برده ای خون خواص خورده ای
ما همه صید کرده ای خود ز کمند جسته ای.
سعدی (طیبات ).
|| وزرای مملکت. || دوست محرم. رفیق محرم. || مصاحب و خدمتکار محرم. پرستاران. خدمتکاران ممتاز. (ناظم الاطباء) :
آب دارت ابر نیسان و خواصت آفتاب.
عرفی (از آنندراج ).
|| خاصیت ها. منفعتها. فوائد. صفتها، چون : خواص فلان گیاه در طب. (یادداشت بخط مؤلف ).
- علم الخواص ؛ علمی است که در آن بحث از خواص مترتبه بر قراآت اسماء الهی و کتب الهی و قراآت ادعیه میشود چه بر این اسماء و دعوات ،خواص مناسب با آنها مترتب است. (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به کشف الظنون شود.

خواص. [ خ َوْ وا ] (ع ص )خوص فروش. (ناظم الاطباء). آنکه برگ خرما فروشد. (یادداشت بخط مؤلف ). || آنکه برگ خرما بافد زنبیل را. زنبیل باف. زنبیل گر. (یادداشت بخط مؤلف ).
...

معنی خواص به فارسی

خواص
(اسم) جمع خاصه . ۱ - نزدیکان محارم . ۲ - بزرگان برگزیدگان قوم مقابل عوام. ۳ - خاصیتها منفعتها فواید : خواص ادویه ٠
ابراهیم خواص از بزرگان صوفی است
[barrier properties] [علوم و فنّاوری غذا] خاصیت مواد، ازجمله مواد بسته بندی غذا و نوشیدنی ها در برابر نفوذ سایر ترکیبات، مانند آب و بخار آب و برخی گازها
[transport properties] [فیزیک] خواص مربوط به انتقال برگشت ناپذیر انرژی یا ماده که رسانندگی های الکتریکی و گرمایی نمونه هایی از آن است
[sensory properties, organoleptic properties] [علوم و فنّاوری غذا] خواصی که اندام های حسی تشخیص می دهند
آنکه خواص ادویات را یک یک وانماید .
[antistaining properties] [مهندسی بسپار] مقاومت سطوح در برابر نشستن لکه های روغن پایه یا آب پایه بر آنها
[functional properties] [علوم و فنّاوری غذا] آن دسته از خواص مادۀ غذایی که بر رفتار آن ماده و ماده ای که به آن افزوده میشود اثر میگذارد
ابو سلیمان خواص مغربی از بزرگان بود .
[baking properties] [علوم و فنّاوری غذا] ویژگی های کیفی غلات و آرد و خمیر و افزودنی های مورد استفاده برای محصولات نانوایی
ابو اسحق بغدادی اصلا ایرانی و پدرش از مردم آمل بوده
[kitchen cabinet] [علوم ...

معنی خواص در فرهنگ معین

خواص
(خَ) [ ع . ] (اِ.) جِ خاصه . ۱ - مقربان ، نزدیکان . ۲ - برگزیدگان قوم . ۳ - ویژگی ها.

معنی خواص در فرهنگ فارسی عمید

خواص
۱. نزدیکان.
۲. [مقابلِ عوام] بزرگان، برگزیدگان.
۳. ویژگی ها، خاصیت ها: خواصّ دارویی.

خواص در دانشنامه اسلامی

خواص الایات اثر شیخ احمد (زنده در ۹۷۲ ق) فرزند محمد تمیمی قزوینی، از علمای عصر صفوی می باشد.
این تفسیر در یک جلد به زبان فارسی و شیوه روائی و کلامی است. و در پایان تفسیر خود نظما به شرح خواص اسماء اللّه تعالی پرداخته است.سال فراغت از تالیف سنه ۹۷۲ ق می باشد.
نسخ های کتاب
نـسـخـه ای از ایـن کـتـاب نـزد سید ابوالقاسم ریاضی خوانساری در نجف از نظر صاحب الذریعة گذشته است و نسخه اصل در کتابخانه وقفی شیخ محمد صالح قزوینی در کربلا موجود است.
خواص الاشیاء نگاشته ای است به زبان یونانی از نویسنده ای ناشناس با نام حکیم ابوعلی که تنها نامی از او ذکر شده و به درستی نمی دانیم در چه دوره ای می زیسته است. در این که محمّد بن زکریا نیز که کتاب را به فارسی ترجمه کرده زکریای رازی مشهور است اختلاف نظر وجود دارد.
این کتاب در واقع یک «قرابادین» است یعنی کتابی پزشکی است که در آن به خواص دارویی و شیوه ساخت «داروهای ترکیبی» پرداخته می شود.
کتاب در 21 باب بخش بندی شده است که هر باب به توصیف گروهی خاص از داروهای ترکیبی اختصاص دارد. این گروه ها عبارتند از شراب ها؛ لعوقات؛ مرباها؛ گوارش ها؛ معاجین؛ اطریفلات؛ مفرّحات؛ قرص ها؛ حبوبات؛ سفوفات؛ ایارجات؛ شیافات؛ سعوطات؛ داروهای متفرقه؛ غرغره ها و داروهای قی؛ داروهای چشم؛ مطبوخات؛ حقنه ها؛ روغن ها؛ مرهم ها و اسامی مرکبات.
مؤلف در هر باب ابتدا عنوان نسخه ها را ذکر می کند و سپس خواص آن را و در ادامه شیوه ساخت آن را بیان می کند. همچنین در بعضی از نسخه ها شیوه استعمال و مدت و مقدار مصرف آن را نیز متذکر می شود.
هر چند -چنان که در ابتدای این گفتار بیان کردیم- در انتساب این اثر به محمد بن زکریای رازی تردید است؛ ولی از چند سو می توان به این اثر با دیده اعتبار نگریست:
کتاب«خواص الاشیاء» نگاشته ای است به زبان یونانی از نویسنده ای ناشناس ...


خواص در دانشنامه آزاد پارسی

خَواص (properties)
در شیمی، مشخصات ماده، بر مبنای خاصیت اجزای تشکیل دهنده اش. خواص فیزیکی جسم را می توان با ابزارهای فیزیکی اندازه گیری کرد. نقطه جوش، نقطه ذوب، سختی، قابلیت ارتجاعی (کشسانی)، رنگ، و حالت فیزیکی از این جمله اند. خواص شیمیایی نشان دهندۀ چگونگی واکنش جسم با اجسام دیگر است، ازجمله اسیدی یا بازی بودن، عامل اکسنده یا کاهندهبودن، نمک بودن، و پایداری در برابر گرما.

خواص در جدول کلمات

این گیاه با شرایط گوناگون سازگار و دارای خواص دارویی است
گلکتانی
علم بررسی کننده خواص شیمیایی
شیمی
گیاهی دارویی با خواص جلوگیری از ریزش مو
جین سینگ
گیاهی سفید رنگ با بوی خوش و دارای خواص طبی و ضد عفونی کننده
کافور

معنی خواص به انگلیسی

attributes (اسم)
خواص
properties (اسم)
خواص
virtues (اسم)
خواص
confidants (اسم)
خواص
gentlefolks (اسم)
خواص ، خاصان ، خاصگان
vested interests (اسم)
خواص
nobles (اسم)
خواص
privileged classes (اسم)
خواص
servitors (اسم)
خواص

معنی کلمه خواص به عربی

خواص
خاصية

خواص را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رها
(= خاصیت ها) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
یَتیشان (یَتیش از پهلوی: پَتیشْن= خاصیت + پسوند «ان»)
گاتیشان (گاتیش از پهلوی: گَتیشْن= خاصیت + «ان»)
پارْمیتان pãrmitãn (پارمیت از سنسکریت: پارَمیتَ= خاصیت + «ان»)
دِراویناس derãvinãs (دراوین از سنسکریت: دْراوینَ= خاصیت + پسوند چیوان (= جمع) سنسکریت «اس»)
D.n.a
زنبیل باف
فرشته‌سادات‌محمد‌زاده
"خواص‌"باتلفظ‌/khavAs/،جمع‌تکسیر‌یا‌جمع‌مکسر‌یا‌
جمع‌شکسته‌شده‌ی‌کلمه‌ی‌*خاصیت‌*می‌باشد‌.خاصیت‌
یعنی‌ویژگی‌؛
❗درنتیجه‌این‌کلمه‌با‌تلفظ‌ذکر‌شده‌به‌معنای‌"ویژگی‌ها"
می‌باشد؛❗مثال👈مطالعه‌‌ی‌رفتار‌وخواص‌ماده‌:مطالعه‌ی‌
رفتار‌و"ویژگی‌ها"ی‌ماده‌؛😉🔬🤔●•●

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خواص دارچين براي لاغري   • خواص دارچین در چای   • خواص دارچین و عسل برای لاغری   • خواص دارچین و زنجبیل   • خواص دارچین برای پوست   • خواص پیاز   • خواص سیر ترشی   • خواص رازیانه برای زنان   • معنی خواص   • مفهوم خواص   • تعریف خواص   • معرفی خواص   • خواص چیست   • خواص یعنی چی   • خواص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواص
کلمه : خواص
اشتباه تایپی : o,hw
آوا : xavAss
نقش : اسم
عکس خواص : در گوگل

آیا معنی خواص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران