خواجه وند

گویش مازنی

/Khaaje vand/ از طوایف کرد ساکن در کلاردشت و کجور

دانشنامه آزاد فارسی

طایفۀ کرد ایران، از طوایف یک جانشین کجور و کلاردشت، پیرو مذهب اهل حق. گروه هایی از این مردم در قرن ۱۳ق در شهرهای نوشهر و چالوس ساکن شده اند. بعضی از اینان به مذهب امامیه پیوسته اند. اینان در اصل از کردان ناحیۀ گروس، یا کردستان اردلان بودند و بنا به روایات، در زمان سلطنت آقامحمدخان قاجار به این نواحی انتقال یافتند. ظاهراً انگیزۀ آقامحمدخان، جلوگیری از شورش بومیان و ممانعت از حملات آنان به تهران و نواحی اطراف آن بود. خواجه وندها در بنیچه بندی نظامی دورۀ قاجار مکلف به تأمین چند دستۀ نظامی بودند. این مردم در شمار توابع حکومت تنکابن قرار داشتند. خواجه وندهای کلاردشت در شورش مذهبی سیدمحمد کلاردشتی، معروف به عالم گیر، در ۱۳۰۰ق شرکت داشتند و در جریان سرکوبی آن به دست حبیب الله خان ساعدالدولۀ خلعتبری، حاکم تنکابن، آسیب فراوان دیدند. خواجه وندهای کجور در انقلاب مشروطیت و استبداد صغیر، طرفدار محمدعلی شاه بودند و در ۱۳۲۹ق مغلوب اردوی برق، به فرماندهی میرزا علی خان سالار فاتح، شدند. اینان در حملات سالار فاتح به تنکابن در ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ق/۱۹۱۸ و ۱۹۱۹م شرکت داشتند.

پیشنهاد کاربران

خواجه به معنی ( آقا_بزرگ_دولتمند. اخته. . . . )
اسم و لقبی مردانه است که در تمام کشور استفاده می شد
در بین قوم بزرگ لر تیره هایی با نام خواجه وجود دارد
این تیره ها از نظر نژادی هر کدام مربوط به طایفه ی خود
...
[مشاهده متن کامل]

می باشند و ربطی به تیره خواجه طایفه ی دیگری ندارند
تیره خواجه ایل موگویی ایل چهارلنگ بختیاری لر
تیره خواجه طایفه اورک ایل دینارونی بختیاری لر
تیره خواجه وند طایفه اسیوند ایل دورکی بختیاری لر
تیره خواجه طایفه شهنی ایل راکی بختیاری لر
تیره خواجه وند طایفه مال احمدی ایل منجزی بختیاری لر
اولاد خواجه نردی ( نورالدین ) تیره خیریوند طایفه خلیلی ایل منجزی بختیاری لر
. .
. .
. .
. .
شهر خواجه آباد مرکز شهرستان اندیکا بختیاری لر
روستای خواجه آباد مسجدسلیمان بختیاری لر
روستای خواجه آباد لالی بختیاری لر
در استان کهگیلویه بویراحمد و بوشهر و فارس
تیره هایی از قوم بزرگ لر با نام خواجه و خواجه وند
زندگی می کنند
درود بر تمام طوایف و تیره های
خواجه_خواجه وند

سلام من خودم شاه بهرامی هستم از کلنو کلاردشت نفهمیدیم برای لرستان هستیم یا کردستان بیجار ولی خرم آباد ی هستیم چون بیجاری ها سورانی قصه مکن ما لکی زبان انمون بژی خرم آباد لرستان
از طوایف لکتبار متحد زندیه می باشند.
خواجه وردها از طوایف ناحیه کرمانشاه هستند که توسط شاهان قاجاری به شمال و سایر مناطق کشور نظیر مردم بختیاری تبعید شده اند .
خواجوندها قومی لک ( لر وکرد ) زبان هستند که به خاطر قدرت ، ثروت ونفوذی که دردربار شاهان قدیم داشتند .
ومورد اعتماد دولت وقت بودند برای سرکوب وساماندهی شورش های اقوام مختلف درسراسر کشور درزمان
محمدعلی شاه قاجار ماموریت خود رابا نهایت افتخار انجام دادند وهنوز هم اصالت کردی خودرا حفظ کرده اند .
خواجه وند ها از طوایف لک زبان هستند که در گذشته همانند خزایی ها و دلفان ها و . . . از منطقه گروس شهرستان دلفان لرستان و مناطق لک نشین کرمانشاه به این مناطق آمده اند و در مناطق مختلف ایران همانند کلاردشت ، کجور و دیگر ییلاقات مازندران ، اردبیل و ارمنستان ساکن هستند.
بهترین قوم یه سری هشونم عین خود ما اهل لک خرم آباد لرستان هستند طایفه ویسی برلی صحنه و هرسین کرمانشاه هستند شاه بهرامی لک الحق خرم آباد هستند
خواجه وند از طوایف کرمانشاه است که بخاطر شرارت به مازندران تبعید شدند
خواجه وند به معنی یه ثروتمند است

بپرس