برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

خواب مرگ

معنی خواب مرگ در لغت نامه دهخدا

خواب مرگ. [ خوا / خا ب ِ م َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مرگ. خواب عدم. خواب جاوید. خواب اجل. (یادداشت مؤ لف ) :
خواب مرگ است هین هله بیدار شو.
صفی علیشاه.

معنی خواب مرگ به فارسی

خواب مرگ
مرگ خواب عدم

معنی خواب مرگ به انگلیسی

lethargy (اسم)
رخوت ، بی علاقگی ، سبات ، خواب مرگ ، بی حالی ، مرگ کاذب ، موت کاذب ، تهاون
death (اسم)
فوت ، مردگی ، مرگ ، درگذشت ، فنا ، اجل ، خاموش سازی یافوت ، خواب مرگ
sleep of death (اسم)
خواب مرگ

معنی کلمه خواب مرگ به عربی

خواب مرگ
خمود

خواب مرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تعبیر خواب مرگ مادر   • تعبیر خواب مردن همسر   • تعبیر خواب خبر مرگ   • تعبیر خواب مرگ خواهر   • تعبیر خواب مردن نزدیکان   • تعبیر خواب مردن ابن سیرین   • تعبیر خواب مرگ برادر   • تعبیر خواب خبر مرگ خود   • معنی خواب مرگ   • مفهوم خواب مرگ   • تعریف خواب مرگ   • معرفی خواب مرگ   • خواب مرگ چیست   • خواب مرگ یعنی چی   • خواب مرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خواب مرگ

کلمه : خواب مرگ
اشتباه تایپی : o,hf lv'
عکس خواب مرگ : در گوگل

آیا معنی خواب مرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )