برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

خم کردن

معنی خم کردن در لغت نامه دهخدا

خم کردن. [ خ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دوتا کردن. دولا کردن. منحنی کردن. (یادداشت بخط مؤلف ) :
دل تو از اینکار بی غم کنم
همان پشت بدخواه تو خم کنم.
فردوسی.
پشت این مشت مقلد خم که کردی در نماز
در بهشت ار نه امید قلیه و حلواستی.
ناصرخسرو.
واجب است آنکه پیش میرود و در زیر پشت را خم کند و بالا راست. (گلستان ).
- بر ابرو خم نکردن ؛ اظهار ماندگی و رنج ننمودن.

معنی خم کردن به فارسی

خم کردن
دوتا کردن دولا کردن
[bend] [جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، مهندسی مواد و متالورژی] خماندن یا زاویه دار کردن ازطریق اِعمال نیروی مکانیکی
( مصدر ) ۱ - تواضع کردن فروتنی نمودن گردن بکج کردن . ۲ - عاجز شدن عجز .

خم کردن در جدول کلمات

معنی خم کردن به انگلیسی

bow (فعل)
خم شدن ، تعظیم کردن ، سرتکان دادن ، خم کردن ، خمیدن ، سر فرود اوردن ، خمیده شدن ، سجود کردن
incline (فعل)
چسبیدن ، تمایل داشتن ، خم کردن ، کج کردن ، سرازیر کردن ، مستعد شدن ، شیب دادن ، متمایل کردن
bend (فعل)
منحرف کردن ، کوشش کردن ، برگشتن ، خم شدن ، تعظیم کردن ، خم کردن ، خمیدن ، کج کردن ، دولا کردن ، بذل مساعی کردن
curve (فعل)
خم کردن ، منحنی خوراندن
crank (فعل)
خم کردن ، کوک کردن ، دسته دار شدن
leant (فعل)
خم شدن ، خم کردن
crook (فعل)
خم کردن ، کج کردن
flex (فعل)
خم کردن ، پیچاندن ، انعطاف داشتن ، پیچ دادن
wry (فعل)
خم کردن ، پیچ خوردن ، چرخیدن ، به اطراف چرخاندن ، دهن کجی کردن ، اریب شدن
limber (فعل)
خم کردن ، خمیده کردن ، تا کردن ، تمرین نرمش کردن
inflect (فعل)
خم کردن ، کج کردن ، منحنی کردن ، صرف کردن ، گرداندن
hunch (فعل)
خم کردن ، قوز کردن ، بشکل قوز دراوردن ، تنه زدن
twist (فعل)
خم کردن ، پیچاندن ، پیچیدن ، تابیدن ، پیچ دادن ، پیچ دار کردن ، تاب خوردن ، چرخیدن ، تاب دادن

معنی کلمه خم کردن به عربی

خم کردن
انحناء , عطف , مقدمة عربة المدفع , منحدر
رکوع
تعرج
ارکع

خم کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
نوانیدن
علیرضا جفایی
نوانیدن
مقدس
نوایدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خم كردن mdf   • چگونه چوب را خم کنیم   • معنی خم کردن   • مفهوم خم کردن   • تعریف خم کردن   • معرفی خم کردن   • خم کردن چیست   • خم کردن یعنی چی   • خم کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خم کردن
کلمه : خم کردن
اشتباه تایپی : ol ;vnk
عکس خم کردن : در گوگل

آیا معنی خم کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )