برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

خفه شدن

معنی خفه شدن به انگلیسی

smother (فعل)
خفه کردن ، خفه شدن ، خاموش کردن ، در دل نگاه داشتن
be strangled (فعل)
خفه شدن
be suffocated (فعل)
خفه شدن

معنی کلمه خفه شدن به عربی

خفه شدن
اختناق , بلل

خفه شدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Artina.A
choke
تعریف = .not be able to breathe because something is in your throat

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خفه شدن   • مفهوم خفه شدن   • تعریف خفه شدن   • معرفی خفه شدن   • خفه شدن چیست   • خفه شدن یعنی چی   • خفه شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خفه شدن
کلمه : خفه شدن
اشتباه تایپی : oti ank
عکس خفه شدن : در گوگل

آیا معنی خفه شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )