برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

خشک ریش

معنی خشک ریش در لغت نامه دهخدا

خشک ریش. [ خ ُ ] (اِ مرکب ) جرب. (ناظم الاطباء). قسمی از جرب است که آبله های آن بی آب و خشک و آن را به کاف فارسی مفتوح گر گویند. (انجمن آرای ناصری ). توضیح : ریش جراحتی است که با وی رطوبتی نباشد چون مرض جلدی که در تداول عامه سودا گویند. (یادداشت بخط مؤلف ). خشک ریشه. || جراحت خشک. || خشکی که به روی زخم بسته شود. (ناظم الاطباء). خشکی که بروی جراحت بندد و تحقیق آن است که خشک ریشه خشکی که اندرون تر باشد نه آن خشکی که بعد از به شدن بر روی زخم پدید آید و بعد از چندگاه می افتد و آن را در عرف هند کهرند خوانند چه اول مایه آزار است وثانی مایه آرام. (از برهان قاطع) (آنندراج ) (از انجمن آرای ناصری ). ماده ریمی خشک شده که در بن جراحتی بر روی پوست بندد. (یادداشت بخط مؤلف ) :
عدل تو بود اگر نه جهانرا نماندی
با خشک ریش جورفلک هیچ خشک و تر.
انوری.
با خشک ریش تیر فلک تن نهاده ایم
وز زخم گاه حادثه مرهم گشاده ایم.
سیف اسفرنگی (دیوان چ صدیقی ص 718).
نه دشمنت بحوادث ز مرگ باز رهد
نه خشک ریش اجل به شود به پشما کند.
ضیاءالدین فارسی (از انجمن آرای ناصری ).
|| مکر و حیله. (برهان قاطع) (آنندراج )(ناظم الاطباء). نفاق. (ناظم الاطباء) :
از قبل خشک ریش با همه کس
روز و شب اندر خصومت و جدلی.
ناصرخسرو.
|| بهانه. عذر.عذر بیهوده. (ناظم الاطباء).
- خشک ریش کردن ؛ بهانه نمودن. (از انجمن آرای ناصری ) :
خشک ریشت کند فلک بپذیر
تا تویی خشک و تر چو حوت و حمل.
انوری (از انجمن آرای ناصری ).

معنی خشک ریش به فارسی

خشک ریش
( اسم ) ۱ - جراحت خشک . ۲ - خشکیی که بر روی زخم بسته شود . ۳ - جرب خشک .

معنی خشک ریش در فرهنگ معین

خشک ریش
( ~.) (اِمر.) ۱ - زخم و جراحت . ۲ - حیله و نفاق .

معنی خشک ریش در فرهنگ فارسی عمید

خشک ریش
۱. زخم و جراحت خشک.
۲. [مجاز] بهانه.
۳. [مجاز] نیرنگ، فریب.
۴. (پزشکی) = جرب

معنی خشک ریش به انگلیسی

eschar (اسم)
اثر زخم ، خشک ریش ، پوست زخم

خشک ریش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خشک ریش   • مفهوم خشک ریش   • تعریف خشک ریش   • معرفی خشک ریش   • خشک ریش چیست   • خشک ریش یعنی چی   • خشک ریش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خشک ریش

کلمه : خشک ریش
اشتباه تایپی : oa; vda
عکس خشک ریش : در گوگل

آیا معنی خشک ریش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )