برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1609 100 1
شبکه مترجمین ایران

خشک در بالا

معنی خشک در بالا در لغت نامه دهخدا

خشک در بالا. [ خ ُ دَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان اراک ، واقع در 24 هزارگزی باختر آستانه و 4 هزارگزی باختر راه قدیم بروجرد به اراک. محصول آن غلات و بن شن و پنبه و شغل اهالی زراعت و مکاری و قالیچه بافی و راه مالرو. به این ده علی زمان نیز می گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).

معنی خشک در بالا به فارسی

خشک در بالا
دهی است جزئ دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان اراک واقع در ۲۴ هزار گزی خاوری آستانه و ۴ هزار گزی باختر راه قدیم بروجرد به اراک . محصول : غلات و بنشن و پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری و از صنایع دستی قالیچه بافی و راه مالرو است باین ده خشکدر صفی نیز می گویند .

خشک در بالا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خشک در بالا   • مفهوم خشک در بالا   • تعریف خشک در بالا   • معرفی خشک در بالا   • خشک در بالا چیست   • خشک در بالا یعنی چی   • خشک در بالا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خشک در بالا

کلمه : خشک در بالا
اشتباه تایپی : oa; nv fhgh
عکس خشک در بالا : در گوگل

آیا معنی خشک در بالا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )