برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

خزانه ٔ تفنگ

معنی خزانه ٔ تفنگ در لغت نامه دهخدا

خزانه ٔ تفنگ. [ خ ِ / خ َ ن َ / ن ِ ی ِ ت ُ ف َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) جایی از تفنگ که باروت در آن می باشد. (آنندراج ).

خزانه ٔ تفنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خزانه ٔ تفنگ   • مفهوم خزانه ٔ تفنگ   • تعریف خزانه ٔ تفنگ   • معرفی خزانه ٔ تفنگ   • خزانه ٔ تفنگ چیست   • خزانه ٔ تفنگ یعنی چی   • خزانه ٔ تفنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خزانه ٔ تفنگ

کلمه : خزانه ٔ تفنگ
اشتباه تایپی : ochki ٔ jtk'
عکس خزانه ٔ تفنگ : در گوگل

آیا معنی خزانه ٔ تفنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )