برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1656 100 1
شبکه مترجمین ایران

خروج(تب)دفع مایعات

معنی کلمه خروج(تب)دفع مایعات به عربی

خروج(تب)دفع مایعات
اشعاع

خروج(تب)دفع مایعات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خروج مایعات در جدول   • معنی پاکدامنی   • معنی خروج(تب)دفع مایعات   • مفهوم خروج(تب)دفع مایعات   • تعریف خروج(تب)دفع مایعات   • معرفی خروج(تب)دفع مایعات   • خروج(تب)دفع مایعات چیست   • خروج(تب)دفع مایعات یعنی چی   • خروج(تب)دفع مایعات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خروجتبدفع مایعات

کلمه : خروج(تب)دفع مایعات
اشتباه تایپی : ov,[(jf)ntu lhduhj
عکس خروج(تب)دفع مایعات : در گوگل

آیا معنی خروج(تب)دفع مایعات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )