برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

خراسان بزرگ

خراسان بزرگ در دانشنامه اسلامی

خراسان بزرگ
خراسان در زمان ساسانیان و اوایل دوره اسلامی، اغلب به منطقه ای بسیار بزرگ اطلاق می شد که نه تنها استانهای فعلی خراسان در ایران، بلکه همه سرزمین های شرقی، از ری و کویر بزرگ تا افغانستان امروزی و حتی تا دره ایندوس علیا و سند یعنی پاکستان امروزی را نیز دربرمی گرفت. امروزه خراسان نام استانی در ایران است که از ۱۳۸۳ش به سه استان (خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی) تقسیم شده است.
خراسان بزرگ، ناحیه ای تاریخی منطبق بر قسمت هایی از مشرق ایران، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و نیز نام استانی در ایران است که از ۱۳۸۳ش به سه استان (خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی) تقسیم شده است.
در زمان ساسانیان و اوایل دوره اسلامی، خراسان اغلب به منطقه ای بسیار بزرگ اطلاق می شد که نه تنها استان های فعلی خراسان در ایران، بلکه همهٔ سرزمین های شرقی، از ری و کویر بزرگ تا افغانستان امروزی و حتی تا درهٔ ایندوس علیا و سند یعنی پاکستان امروزی را نیز دربرمی گرفت. در برخی دوره ها، علاوه بر این مناطق، ماوراءالنهر و خوارزم یعنی بخشی از جمهوری های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز جزو خراسان بودند.

خراسان بزرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خراسان بزرگ   • مفهوم خراسان بزرگ   • تعریف خراسان بزرگ   • معرفی خراسان بزرگ   • خراسان بزرگ چیست   • خراسان بزرگ یعنی چی   • خراسان بزرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خراسان بزرگ

کلمه : خراسان بزرگ
اشتباه تایپی : ovhshk fcv'
عکس خراسان بزرگ : در گوگل

آیا معنی خراسان بزرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )