برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1373 100 1

خدمت نظام وظیفه

خدمت نظام وظیفه در دانشنامه آزاد پارسی

خدمت نظام وظیفه (conscription)
قانونی که ـ با استثنائاتی ـ همۀ مردان سالم را ملزم به خدمت در نیروهای مسلح، به مدتی معین، می کند. احضار به خدمت سربازی نخستین بار در فرانسه به اجرا گذاشته شد (۱۷۹۲) و در طی قرن های ۱۹ و ۲۰ تقریباً در تمام کشورهای جهان رسمیت یافت. نظام های نوین خدمت وظیفه امکان اجرای خدماتی در حوزه های دیگر غیر از نیروهای مسلح را برای عده ای از جوانان، ازجمله مخالفان جنگ، فراهم می آورد، سنّ احضار معمولاً از هجده سالگی شروع می شود و مدت خدمت بسته به جمعیت و شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها متفاوت است. دورۀ خدمت برای سربازان عراقی از هنگام جنگ با ایران چهار سال بود. در بعضی کشورها این دوره از یک سال تجاورز نمی کند. در دهۀ آخر سلطنت پهلوی افراد مشمول با تحصیلات دیپلم دبیرستان به بالا بعضاً به عنوان معلم در «سپاه دانش» و سپس «سپاه بهداشت» و سپاه ترویج و آبادانی به روستاها اعزام می شدند. در جمهوری اسلامی نیز عده ای از سربازان با عنوان سرباز ـ معلم به تعلیم دانش آموزان روستایی می پردازند.

خدمت نظام وظیفه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خدمت نظام وظیفه   • مفهوم خدمت نظام وظیفه   • تعریف خدمت نظام وظیفه   • معرفی خدمت نظام وظیفه   • خدمت نظام وظیفه چیست   • خدمت نظام وظیفه یعنی چی   • خدمت نظام وظیفه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خدمت نظام وظیفه
کلمه : خدمت نظام وظیفه
اشتباه تایپی : onlj kzhl ,zdti
عکس خدمت نظام وظیفه : در گوگل

آیا معنی خدمت نظام وظیفه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )