برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1414 100 1

خداوند شدن

معنی خداوند شدن در لغت نامه دهخدا

خداوند شدن. [ خ ُ وَ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) مَلک. مُلک. مِلک. (تاج المصادر بیهقی ). مالک شدن. صاحب شدن. || واجد امیری شدن. دارای امیری شدن. || پادشاه شدن. بپادشاهی رسیدن. || امیر شدن. مولی شدن. بیگ شدن. خواجه شدن. || استاد شدن.

معنی خداوند شدن به فارسی

خداوند شدن
تملک ملک

خداوند شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تسلیم در برابر خدا   • تسلیم در برابر امر خداوند   • معنی خداوند شدن   • مفهوم خداوند شدن   • تعریف خداوند شدن   • معرفی خداوند شدن   • خداوند شدن چیست   • خداوند شدن یعنی چی   • خداوند شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خداوند شدن
کلمه : خداوند شدن
اشتباه تایپی : onh,kn ank
عکس خداوند شدن : در گوگل

آیا معنی خداوند شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )