برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

خداوند دور

معنی خداوند دور در لغت نامه دهخدا

خداوند دور. [ خ ُ وَ دِ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اصطلاحی است نجومی در طالع. ابوریحان بیرونی در تعریف آن آرد: و اما خداوند دور آن است کی صاحب طالع مولد را نخستین سال دهی و آن را کی زیراوست بترتیب فلکها از بر سو فرود دوم سال ، چنانکه بخداوند ساعتها کنی. پس بدان سال کی خواهی بخداوند دور رسی. و بابلیان همچنین گویند ولیکن ابتداء از خداوند طالع نکنند ولکن از خداوند ساعت مولد و بباقی هم آن راه بسپرند. (التفهیم فی صناعة التنجیم ص 523).

معنی خداوند دور به فارسی

خداوند دور
اصطلاحی است نجومی در طالع

خداوند دور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خداوند دور   • مفهوم خداوند دور   • تعریف خداوند دور   • معرفی خداوند دور   • خداوند دور چیست   • خداوند دور یعنی چی   • خداوند دور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خداوند دور

کلمه : خداوند دور
اشتباه تایپی : onh,kn n,v
عکس خداوند دور : در گوگل

آیا معنی خداوند دور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )