برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

خدافراگیردانی

خدافراگیردانی در دانشنامه ویکی پدیا

خدافراگیردانی
خدافراگیردانی یا پاننتئیسم (به انگلیسی: Panentheism) یک سیستم باورمند است با این مفهوم که خدا در تمام اجزای جهان، جریان و نفوذ دارد. در پان تئیسم (همه خدایی)، اعتقاد بر این است که «خدا در همه چیز هست»، امّا پاننتئیسم بر این اصل که «همه چیز خداست» استوار است. در منظر یک پاننتئیست، کائنات در نگاهی سطحی، خودِ خدا است، امّا در نگاهی عمیق تر، کائنات و خدا در مفهومِ هستی شناسانه، یکسان نیستند. در پاننتئیسم خدا لزوماً فقط به عنوان آفریدگار و پرودگار دیده نمی شود؛ بلکه نیروی جان بخش بی منتهایی است در پس کائنات. در برخی دیگر از متون مرتبط با پاننتئیسم، کائنات چیزی نیست، مگر بازنمونِ وجود خدا.
همه خدایی
همه دادارباوری
وحدت وجود
در بعضی از انواع پاننتئیسم، کیهان و گیتی در درون خداست و نیروی درون کائنات هم خودِ اوست. پاننتئیسم از ادّعای مبنی بر یکی بودن خدا و کائنات دفاع می کند و مدّعی است که در حقیقت خدا بسیار بزرگ تر است و کائنات بخشی از اوست. هندوئیسم باوری است بسیار شبیه به همه خداییِ پان تئیسم و پاننتئیسم.
صوفیان، مقدّسین (اولیاءالله) و بسیاری از متفکّرین مسلمان و مخصوصاً ابن عربی، از کسانی هستند که عقایدشان تا حدّی نزدیک به پان تئیسم و پاننتئیسم است. این باور در قرون بعد تحت عنوان روش وحدت وجود شکل پذیرفت و بالید. متفکّرین و فلاسفهٔ شیعیان دوازده امامی نیز گرایش بسیاری به پاننتئیسم و وحدت وجود دارند و اشخاصی نظیر سید حیدر آملی و ملاصدرا که هر دو تحت نفوذ و مجذوب ابن عربی هستند، نمونه های بارز این تفکّر در نزد باورمندان شیعهٔ دوازده امامی هستند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خدافراگیردانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خدافراگیردانی   • مفهوم خدافراگیردانی   • تعریف خدافراگیردانی   • معرفی خدافراگیردانی   • خدافراگیردانی چیست   • خدافراگیردانی یعنی چی   • خدافراگیردانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خدافراگیردانی

کلمه : خدافراگیردانی
اشتباه تایپی : onhtvh'dvnhkd
عکس خدافراگیردانی : در گوگل

آیا معنی خدافراگیردانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )