برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1644 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبرگیری

/xabargiri/

مترادف خبرگیری: کسب خبر، جاسوسی، خبرکشی

معنی خبرگیری در لغت نامه دهخدا

خبرگیری. [ خ َ ب َ ] (حامص مرکب ) کسب اطلاع. عمل خبرگیر. || جاسوسی. عمل جاسوس.

معنی کلمه خبرگیری به عربی

خبرگیری
استخبارات

خبرگیری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبرگیری   • مفهوم خبرگیری   • تعریف خبرگیری   • معرفی خبرگیری   • خبرگیری چیست   • خبرگیری یعنی چی   • خبرگیری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبرگیری

کلمه : خبرگیری
اشتباه تایپی : ofv'dvd
آوا : xabargiri
نقش : اسم
عکس خبرگیری : در گوگل

آیا معنی خبرگیری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )