برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبرگیری کردن

معنی خبرگیری کردن در لغت نامه دهخدا

خبرگیری کردن. [ خ َ ب َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) کسب اطلاع کردن. خبر گرفتن. || جاسوسی کردن.

خبرگیری کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبرگیری کردن   • مفهوم خبرگیری کردن   • تعریف خبرگیری کردن   • معرفی خبرگیری کردن   • خبرگیری کردن چیست   • خبرگیری کردن یعنی چی   • خبرگیری کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبرگیری کردن

کلمه : خبرگیری کردن
اشتباه تایپی : ofv'dvd ;vnk
عکس خبرگیری کردن : در گوگل

آیا معنی خبرگیری کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )