خبره

/xebre/

مترادف خبره: آزموده، آگاه، استاد، بصیر، خبیر، زبردست، کارآمد، کاردان، کارکشته، کارشناس، ماهر، متخصص، مطلع

متضاد خبره: تازه کار، ناآزموده

برابر پارسی: کارشناس، آگاه، زبردست، کارآزموده
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

virtuoso, ace, au fait, authority, expert, cognoscente, connoisseur, judge, experienced, familiar, past master, swell, versed, well-grounded, well-versed, wizard, shark, sharp

مترادف ها

expert (اسم)
ممیز، متخصص، خبره، کارشناس، ویژه گر، ویژه کار

connoisseur (اسم)
خبره

taster (اسم)
خبره، چشنده، مزه سنج

لغت نامه دهخدا

خبره. [ خ َ رَ ] ( ص ) محکم. استوار. || پیچیده. خَبْوَه. ( از برهان قاطع ) ( ناظم الاطباء ). || ( اِمص ) سنجش. حساب. ( از ناظم الاطباء ). رجوع به خِبرِه شود.

خبره. [ خ ِ رَ / رِ ] ( اِمص ) سنجش. حساب. ( از ناظم الاطباء ). || ( ص ) کارشناس.

خبره. [ خ َ ب ِ رَ ] ( ع اِ ) زمینی که در آن گیاه سدر روید. ( از معجم البلدان یاقوت ).

خبره. [ خ َ ب ِ رَ ] ( اِخ ) آبی است از آن بنی ثعلبةین سعد از حمی [ قرقگاه ] ربذه. || نام چاهی است از آن اشجع نزد این آب. || نام نخستین علامت این قرقگاه [ قرقگاه ربذة ] از طرف مدینه. ( از معجم البلدان ).

فرهنگ فارسی

آگاهی داشتن بحقیقت وکنه چیزی و آزموده بودن درکار
(مصدر ) ۱ - دانستن حقیقت و کنه چیزی را. ۲ - ( اسم ) شناخت . ۳ - ( صفت ) آگاه مطلع بصیر: (( فلانی خبر. کار است ) ) ۴ - معرفتی است که بطریق تجربه و تفتیش به آن توان رسید .
آبی است از آن بنی ثعلبه بن سعد از حمی ربذه .

فرهنگ معین

(خِ یا خُ رِ ) [ ع . خبرة ] ۱ - (مص م . ) دانستن حقیقت و کنه چیزی را. ۲ - (ص . ) آگاه ، دانا.

فرهنگ عمید

۱. متخصص، کارشناس.
۲. (اسم مصدر ) [قدیمی] = خبرت

دانشنامه عمومی

خبره (فیروزآباد)، روستایی از توابع بخش میمند شهرستان فیروزآباد در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان دادنجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۰۰ نفر (۲۲خانوار) بوده است.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

ماهر

فارسی به عربی

خبیر , ذواق , ناقد ، إخْتصائِی (اِخْتصاصی )

پیشنهاد کاربران

دانشمند و عالم
اهل فن
آزموده، آگاه، استاد، بصیر، خبیر، زبردست، کارآمد، کاردان، کارکشته، کارشناس، ماهر، متخصص، مطلع
صاحب فن. [ ح ِ ف َن ن / ف َ ] ( ص مرکب ) ذی فن. مخصص. متخصص :
حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو
بقول حافظ و فتوای پیر صاحب فن.
حافظ.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما