برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبث الرصاص

معنی خبث الرصاص در لغت نامه دهخدا

خبث الرصاص. [ خ َ ب َ ثُرْ رَ ] (ع اِ مرکب ) خاک ار زیر گداخته. (از ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). ثفل قلمی است بغایت قابض و مغسول او جهت التیام جراحت چشم و تقویت باصره و منع ریخت مواد مؤثر است. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن )... و طبیعت آن سرد و خشک بود جهت ریش چشم و بدل آن اسفیناج رصاص بود. (از اختیارات بدیعی ).

معنی خبث الرصاص به فارسی

خبث الرصاص
خاک ار زیر گداخته

خبث الرصاص را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبث الرصاص   • مفهوم خبث الرصاص   • تعریف خبث الرصاص   • معرفی خبث الرصاص   • خبث الرصاص چیست   • خبث الرصاص یعنی چی   • خبث الرصاص یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبث الرصاص

کلمه : خبث الرصاص
اشتباه تایپی : ofe hgvwhw
عکس خبث الرصاص : در گوگل

آیا معنی خبث الرصاص مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )