برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

خبث الحدید مدبر

معنی خبث الحدید مدبر در لغت نامه دهخدا

خبث الحدید مدبر. [ خ َ ب َ ثُل ْ ح َ دِ م ُدْ دَ ب َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آهن را سرخ کنند در کوره و در آب فرو برند و تا هفت بار این عمل تکرار کنند. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی خبث الحدید مدبر به فارسی

خبث الحدید مدبر
آهن را سرخ کنند در کوره و در آب فرو برند و تا هفت بار این عمل تکرار کنند .

خبث الحدید مدبر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خبث الحدید مدبر   • مفهوم خبث الحدید مدبر   • تعریف خبث الحدید مدبر   • معرفی خبث الحدید مدبر   • خبث الحدید مدبر چیست   • خبث الحدید مدبر یعنی چی   • خبث الحدید مدبر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خبث الحدید مدبر

کلمه : خبث الحدید مدبر
اشتباه تایپی : ofe hgpndn lnfv
عکس خبث الحدید مدبر : در گوگل

آیا معنی خبث الحدید مدبر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )