برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

خاک کردن


مترادف خاک کردن: دفن کردن، مدفون ساختن، به زمین زدن

معنی خاک کردن در لغت نامه دهخدا

خاک کردن. [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) دفن کردن.در خاک چیزی را پنهان کردن. بخاک سپردن. پوشانیدن بزیر خاک. || در گور کردن. در قبر نهادن.
- امثال :
خدا پاکمان کند خاکمان کند.
فلانی دو سه شاه را خاک کرده ؛ کنایه از اینکه دوره ٔ آنها را دیده.
|| نابود کردن :
مترس از محبت که خاکت کند
که باقی شوی گر هلاکت کند.
سعدی (بوستان ).
جان بزیر قدمت خاک توان کرد ولیک
گرد بر گوشه ٔ نعلین تو نتوان دیدن.
سعدی (طیبات ).
|| در اصطلاح کشتی گیران حریف را از سر پا بزمین انداختن و در زمین نشاندن.

معنی خاک کردن به فارسی

خاک کردن
دفن کردن در خاک چیزی را پنهان کردن
( مصدر ) ۱ - غبار کردن گرد افشاندن . ۲ - بر آشفتن بدرشتی سخن گفتن غضبناک شدن .

معنی خاک کردن در فرهنگ معین

خاک کردن
(کَ دَ) (مص م .) ۱ - به خاک سپردن ، دفن کردن . ۲ - در کُشتی ، نشاندن حریف روی پا و در پشتش قرار گرفتن .
(گَ دُ. کَ دَ) (مص ل .) (عا.) جار و جنجال به راه انداختن ، قشقرق راه انداختن .

خاک کردن در جدول کلمات

خاک کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آداب دفن میت   • مستحبات دفن میت   • زمان دفن میت   • خاک قبر در جدول   • اعمال بعد از دفن میت   • دعا هنگام دفن میت   • احکام دفن میت   • دفن كردن مرده در خواب   • معنی خاک کردن   • مفهوم خاک کردن   • تعریف خاک کردن   • معرفی خاک کردن   • خاک کردن چیست   • خاک کردن یعنی چی   • خاک کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خاک کردن

کلمه : خاک کردن
اشتباه تایپی : oh; ;vnk
عکس خاک کردن : در گوگل

آیا معنی خاک کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )