برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

خاکروبه

/xAkrube/

مترادف خاکروبه: آشغال، خاشاک، خاکدان، رشت، زباله، مزبله

معنی خاکروبه در لغت نامه دهخدا

خاکروبه. [ ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) گرد و خاشاک که از رُفتَن صحن و جا پیدا می آید. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). دم جاروب. مطلق فضول از خاک و خاشاک و غیره. آشغال. خُمامَه. (منتهی الارب ). سُباطَه. (منتهی الارب ) (دهار). سُفارَه. کُناسَه.قُمامَه. حُواقَه. کباء. (منتهی الارب ) :
تا کند خاکروبه ٔ تو عبیر
جیب گردیده دامن نسرین.
ظهوری (از آنندراج ).

معنی خاکروبه به فارسی

خاکروبه
خاک وخاشاک و آشغال که ازجاروکردن زمین جمع شود
( اسم ) خاک و خس و خاشاک و آشغال که بسبب روفتن جایی گرد آید .
کسی که حمل خاکروبه ها می کند کسی که آشغال و خاکروبه را می برد .
برنده خاکروبه برنده آشغال و خاکروبه
محلی که خاکروبه در آن می ریزند آشغال دان .
کسی که آشغال و خاکروبه را می برد خاکروبه .
عمل خاکروبه کش عمل کسی که خاکروبه حمل می کند .
حمل خاکروبه کردن .
حمل خاکروبه کردن .

معنی خاکروبه در فرهنگ معین

خاکروبه
(بِ) (اِمر.) خاشاک و آشغال که به سبب روفتن جایی گرد آید.

معنی خاکروبه در فرهنگ فارسی عمید

جای ریختن خاکروبه، زباله دان.

خاکروبه در جدول کلمات

خاکروبه
زباله, اخال, دمن, جاروب
خاکروبه و آشغال
زباله

معنی خاکروبه به انگلیسی

trash (اسم)
مهمل ، تفاله ، نخاله ، اشغال ، خاکروبه ، جفنگ ، زوائد گیاان
crap (اسم)
چرند ، تفاله ، گندم سیاه ، دیلار ، تلخه ، بدار زدن ، خاکروبه
garbage (اسم)
تفاله ، روده ، نخاله ، اشغال ، خاکروبه ، زباله ، فضولات ، خش ، اشغال خاکروبه
rubbish (اسم)
اشغال ، خاکروبه ، چیز پست و بی ارزش ، زباله

معنی کلمه خاکروبه به عربی

خاکروبه
نفايات

خاکروبه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خاکروبه در جدول   • خاک انداز   • معنی خاکروبه   • مفهوم خاکروبه   • تعریف خاکروبه   • معرفی خاکروبه   • خاکروبه چیست   • خاکروبه یعنی چی   • خاکروبه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خاکروبه
کلمه : خاکروبه
اشتباه تایپی : oh;v,fi
آوا : xAkrube
نقش : اسم
عکس خاکروبه : در گوگل

آیا معنی خاکروبه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )