برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

خاش رود

معنی خاش رود در لغت نامه دهخدا

خاش رود. (اِخ ) نام رودی بوده است در سیستان. صاحب تاریخ سیستان گوید:... و اکنون پیداست که رود هیرمند و رخدرود و خاش رود و فراخ رود و خشک رود و هرات رود و آب دشتها و کوهها از همه اطراف سیستان و از هزار فرسنگ همه بزره آید و یکی سوراخی است آن را دهان شیر گویند نه بزرگ همه این چندین آب بدان فروشود، هیچ کس نداند که کجا شود مگر خدای تعالی و تقدس و این از عجائبهاست. (تاریخ سیستان ص 15 و 16). محشی تاریخ سیستان در ذیل ص 179 این رود را منسوب به خواش می داند و می گوید حالاجزء خاک افغان است. (تاریخ سیستان پاورقی ص 179).

معنی خاش رود به فارسی

خاش رود
نام رودی بوده است در سیستان .

خاش رود را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خاش رود   • مفهوم خاش رود   • تعریف خاش رود   • معرفی خاش رود   • خاش رود چیست   • خاش رود یعنی چی   • خاش رود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خاش رود

کلمه : خاش رود
اشتباه تایپی : oha v,n
عکس خاش رود : در گوگل

آیا معنی خاش رود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )