برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

حکم وضعی

حکم وضعی در دانشنامه اسلامی

حکم وضعی
حکم وضعی مقابل حکم تکلیفی است. نامگذاری این نوع احکام به احکام وضعی بدان جهت است که غالب این احکام موضوع حکم تکلیفی واقع می شوند.حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی مشروط به شرایط تکلیف نیست؛ از این رو، حکم وضعی نسبت به انسان فاقد شرایط تکلیف نیز جاری است.
هر حکم شرعی که تکلیفی ( حکم تکلیفی) نباشد، حکم وضعی نامیده می شود.
← تفاوت حکم وضعی و تکلیفی
آیا احکام وضعی به طور مستقیم جعل پذیرند یا از احکام تکلیفی انتزاع می گردند؛ یعنی به تبعِ احکام تکلیفی جعل می شوند، یا اینکه احکام وضعی دو گونه اند: بعضی مستقلًا جعل پذیرند، مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، نیابت، حریت و رقیت و بعضی دیگر به تبع حکم تکلیفی، مانند شرطیت، مانعیت، سببیت و علّیت نسبت به تکالیفی که وجود یا عدم چیزی در خود آن تکالیف یا متعلّق آنها اخذ شده است.بدین معنا که از تقید تکالیف به وجود چیزی، سببیت یا علیت و یا شرطیت انتزاع می شود و از تقید آن به عدم چیزی مانعیت انتزاع می گردد؛ و یا سه گونه اند:برخی به استقلال، جعل پذیرند، مانند مثالهای یاد شده، بعضی نه به استقلال جعل پذیرند و نه به تبع، بلکه به جعل تکوینی به تبع جعل موضوعاتشان، جعل می شوند، مانند سببیت مطلقاً و شرطیت و مانعیت نسبت به تکلیف و دستۀ سوم به تبع جعل پذیرند، مانند شرطیت، جزئیت و مانعیت نسبت به مکلّفٌ به (متعلّق تکلیف) مسئله اختلافی است.
تعداد احکام وضعی
احکام وضعی محصور در تعداد خاصی نیست، بلکه آنچه که به استقلال یا به تبع، مجعول به جعل تشریعی باشد و از احکام پنج گانۀ تکلیفی به شمار نرود، حکم وضعی است. هرچند برخی، احکام وضعی را به سه چیز؛ سببیت، شرطیت و مانعیت؛ برخی دیگر، به پنج چیز به اضافۀ علّیت و علامت و برخی به نه چیز به اضافۀ صحت، فساد، رخصت و عزیمت محصور کرده اند.
شرایط تحقق حکم وضعی
...
حکم وضعی
این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام است
هر حکم شرعی که تکلیفی نباشد، حکم وضعی نامیده می شود و تفاوت آن دو در این است که حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حکم وضعی که ارتباط آن با فعل مکلّف غیرمستقیم است، مانند ...

حکم وضعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حکم وضعی   • مفهوم حکم وضعی   • تعریف حکم وضعی   • معرفی حکم وضعی   • حکم وضعی چیست   • حکم وضعی یعنی چی   • حکم وضعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حکم وضعی

کلمه : حکم وضعی
اشتباه تایپی : p;l ,qud
عکس حکم وضعی : در گوگل

آیا معنی حکم وضعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )