حکم حجر

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] حکم حجر (قرآن). حَجْر یعنی بازداشتن انسان از تصرف در همه یا بعض اموالش.
مهم ترین اسباب حجر عبارتند از: عدم بلوغ، دیوانگی، بردگی، سفاهت، ورشکستگی .
← سفاهت
۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۸۲.
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حکم حجر».
...

پیشنهاد کاربران

بپرس