برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1665 100 1
شبکه مترجمین ایران

حمایت کردن از

معنی حمایت کردن از به انگلیسی

assist (فعل)
معاونت کردن ، توجه کردن ، کمک کردن ، یاری کردن ، مساعدت کردن ، دستیاری کردن ، شرکت جستن ، همدستی و یاری کردن ، دستگیری کردن ، حضور بهم رساندن ، پیوستن به ، حمایت کردن از ، پایمردی کردن
protect (فعل)
حمایت کردن ، حمایت کردن از ، نگه داری کردن ، حفظ کردن ، محفوظ کردن ، حفاظت کردن ، مصون کردن ، حراست کردن ، نیکداشت کردن
vindicate (فعل)
محقق کردن ، دفاع کردن از ، حمایت کردن از ، توجیه کردن ، پشتیبانی کردن از ، اثبات بیگناهی کردن
maintain (فعل)
حمایت کردن از ، ادامه دادن ، نگه داری کردن ، حفظ کردن ، نگه داشتن ، برقرار داشتن ، ابقا کردن ، مدعی بودن
sustain (فعل)
تقویت کردن ، حمایت کردن از ، تحمل کردن ، متحمل شدن ، نگه داشتن
uphold (فعل)
تقویت کردن ، حمایت کردن از ، تایید کردن

معنی کلمه حمایت کردن از به عربی

حمایت کردن از
تحمل (فعل ماض)

حمایت کردن از را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میرحسین سیاوشی خیابانی
به حمایت از کسی/چیزی برخاستن/پرداختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حمایت کردن از   • مفهوم حمایت کردن از   • تعریف حمایت کردن از   • معرفی حمایت کردن از   • حمایت کردن از چیست   • حمایت کردن از یعنی چی   • حمایت کردن از یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حمایت کردن از

کلمه : حمایت کردن از
اشتباه تایپی : plhdj ;vnk hc
عکس حمایت کردن از : در گوگل

آیا معنی حمایت کردن از مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )