برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1428 100 1

حق داشتن


مترادف حق داشتن: محق بودن، سزاوار بودن، مستحق بودن، درخوربودن، شایسته بودن، راست گفتن، درست گفتن، منطقی برخورد کردن

حق داشتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ب. الف. بزرگمهر
هوده مندی

بجز �سزاواری� و �درستگویی� در برابرهای پارسی یاد شده در بالا، سایر آن ها را نارسا یا نادرست می دانم. �محق بودن� نیز بگونه ای دیگر همان �حق داشتن� است که به باور من، سخن از برابر پارسی در باره ی آن نارواست. همچنین �راستگویی� به آرش باریک �حق داشتن� نیست که برداشتی ناسرراست از آن در زبان کوچه و بازار است.
فرهود
deserve

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حق داشتن   • مفهوم حق داشتن   • تعریف حق داشتن   • معرفی حق داشتن   • حق داشتن چیست   • حق داشتن یعنی چی   • حق داشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حق داشتن
کلمه : حق داشتن
اشتباه تایپی : pr nhajk
عکس حق داشتن : در گوگل

آیا معنی حق داشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )