برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

حقیقت شرعی

حقیقت شرعی در دانشنامه اسلامی

حقیقت شرعی
حقیقت شرعی به وضع لفظ برای معنای خاص توسط شارع اطلاق می شود.
حقیقت شرعی، از اقسام حقیقت عرفی خاص بوده و در جایی است که شارع لفظی را برای رساندن معنایی وضع می کند؛ برای مثال، مکلف از لفظ صلاة ، صوم و حج معانی شرعیه ای را می فهمد که این معانی، حادث و جدید بوده و اعراب قبل از اسلام ، آن الفاظ را در این معانی به کار نمی گرفتند؛ حال این سئوال پیش می آید که آیا شارع این الفاظ را بدون نصب قرینه و به وسیله وضع تعیینی ، برای آن معانی خاص وضع نموده است، یا این که این الفاظ بعد از اسلام، از معانی لغوی خود، با نصب قرینه ای و به وسیله وضع تعینی ، به این معانی جدید نقل داده شده است. اصولیون در این باره اختلاف دارند، ولی مشهور معتقدند شارع این الفاظ عبادات را برای این معانی، به وضع تعیینی و بدون قرینه وضع نکرده است، چون اگر چنین بود حتماً در تاریخ ثبت می شد و به ما هم می رسید.

حقیقت شرعی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حقیقت شرعی   • مفهوم حقیقت شرعی   • تعریف حقیقت شرعی   • معرفی حقیقت شرعی   • حقیقت شرعی چیست   • حقیقت شرعی یعنی چی   • حقیقت شرعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقیقت شرعی
کلمه : حقیقت شرعی
اشتباه تایپی : prdrj avud
عکس حقیقت شرعی : در گوگل

آیا معنی حقیقت شرعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران