برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1379 100 1

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در دانشنامه آزاد پارسی

حقوق فردی شهرونداندر بسیاری از کشورها، ضمن قوانین، تضمین شده و به منظور تأمین رفتار برابر برای همۀ شهروندان. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون این که اصطلاح حقوق شهروندان به کار برده شده باشد، حقوق فردی و شهروندی مردم ایران، ازجمله تساوی حقوق همۀ مردم از هر قوم و نژاد و زبان و یا ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ذکر شده است. براساس این قوانین، برابری حقوق دربرابر قانون تضمین شد و هرگونه تبعیض را در تأسیسات عمومی، مراکز آموزشی، استخدام و حق رأی ممنوع اعلام کردند. در ۱۳۸۳ش، در جهت اجرای اصول قانون اساسی ایران دربارۀ تضمین حقوق فردی شهروندان، ماده واحدۀ قانونِ احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید. براساس این قانون، محاکم دادگستری، دادسراها و ضابطین قوۀ قضائیه در کشف و تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات، بازجویی از متهمان، بازرسی و معاینات محلی، صدور قرارهای تأمین و بازداشتِ موقت، مکلف به اجرای دقیق و کامل ضوابط قانونی شده اند و هرگونه شکنجۀ متهم به منظور گرفتن اقرار ممنوع اعلام شده است. متخلفان از این قانون به مجازات محکوم خواهند شد. بند پانزدهم این ماده واحده به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مصرحه، رئیس قوۀ قضائیه را موظف کرده است که هیئتی را تعیین نماید تا در صورت مشاهدۀ تخلف از قوانین، با متخلفان از طریق مراجع صالح برخورد و شرح اقدامات خود را به رئیس قوۀ قضائیه گزارش کنند.

حقوق شهروندی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حقوق شهروندی   • مفهوم حقوق شهروندی   • تعریف حقوق شهروندی   • معرفی حقوق شهروندی   • حقوق شهروندی چیست   • حقوق شهروندی یعنی چی   • حقوق شهروندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقوق شهروندی
کلمه : حقوق شهروندی
اشتباه تایپی : pr,r aiv,knd
عکس حقوق شهروندی : در گوگل

آیا معنی حقوق شهروندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
حقوق و دستمزد