برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1604 100 1
حقوق و دستمزد

حقوق بشر در جمهوری خلق چین

حقوق بشر در جمهوری خلق چین در دانشنامه ویکی پدیا

حقوق بشر در جمهوری خلق چین
حقوق بشر در جمهوری خلق چین (انگلیسی: Human rights in China) به وضعیت حقوق بشر در این کشور می پردازد. چین در حقیقت بر اساس نظر دولت اش، خود را متعهد به حقوق بشر می داند و در سال ۲۰۰۴ با وارد کردن یک متمم به قانون اساسی مبنی بر اینکه «دولت به حقوق بشر احترام و آنرا تضمین می کند» آن را پذیرفت. (متمم شماره ۳۳/۳) این کشور به صورت رسمی کنوانسیون های مهم سازمان ملل را تصویب کرده است. از دیدگاه حزب کمونیست چین، حقوق بشر در برخی موارد با دیدگاه «غرب» از حقوق بشر متفاوت است. با این حال هر دو دیدگاه، الزامات مورد نیاز سازمان ملل را برآورده می کنند. برنامه هادر زمینه حقوق بشر چین به مسائل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد می پردازد. در حالی که در دیدگاه غرب «حقوق بشر در اولویت به حفاظت فرد نسبت به سوء رفتار دولت می پردازد»، ولی در دیدگاه دولت چین، رفاه و کیفیت زندگی مردم مقدم بر حق آزادی افراد است. دولت چین خاطرنشان می کند که از زمان تأسیس جمهوری خلق، رفاه مردم به طور گسترده افزایش یافته و سن متوسط جمعیت چین از ۳۵ سال به ۷۳ سال افزایش یافته باشد. در راستای تحقق حقوق بشر در جمهوری چین این مشکل وجود دارد که برای یک کارگزار حکومتی، در درجه نخست موفقیت های اقتصادی معیار قرار دارد. در این رابطه در صورت وجود ابهام، موفقیت های اقتصادی مهمتر از حفاظت تک به تک افراد در مواجه شدن با نقض حقوق بشر می باشد.
حقوق بشر محصول تحولات اجتماعی است. آن ها فقط در چارچوب قانون ایجاد شده توسط دولت وجود دارد.
حقوق بشر مستلزم یک فرایند تغییر پویا و مداوم است. ابتدا حقوق بشر در کادر افراد بود، بعد از آن حقوق اجتماعی و فرهنگی و جمعی به حقوق بشر اضافه شد.
حقوق بشر بخش روبنایی است که قبل از هر چیز بر مبنای اقتصاد برجسته می شود. به طور مشخص وضعیت حقوق بشر در درجه نخست به وضعیت اقتصادی آن جامعه وابسته است. در این رابطه به هر میزان وضعیت اقتصادی جامعه نابسامان است، به همان میزان وضعیت حقوق بشر نامطلوب است.
وزن و جایگاه حقوق بشر در زمینه های مختلف بین درک دولت چین از آن ها و نحوه دید از نظر اروپایی ها متفاوت است. در اروپا حقوق بشر از ایده قانون طبیعی که در عصر روشنگ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حقوق بشر در جمهوری خلق چین   • مفهوم حقوق بشر در جمهوری خلق چین   • تعریف حقوق بشر در جمهوری خلق چین   • معرفی حقوق بشر در جمهوری خلق چین   • حقوق بشر در جمهوری خلق چین چیست   • حقوق بشر در جمهوری خلق چین یعنی چی   • حقوق بشر در جمهوری خلق چین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقوق بشر در جمهوری خلق چین

کلمه : حقوق بشر در جمهوری خلق چین
اشتباه تایپی : pr,r fav nv [li,vd ogr ]dk
عکس حقوق بشر در جمهوری خلق چین : در گوگل

آیا معنی حقوق بشر در جمهوری خلق چین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )