برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1576 100 1
حقوق و دستمزد

حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)

حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) در دانشنامه آزاد پارسی

حقوق بشر، اعلامیه (فرانسه) (Declaration of the Rights of Man and the Citizen)
حقوق بشر، اعلامیه (فرانسه)
سند تاریخی فرانسه که مقارن انقلاب کبیر فرانسه منتشر شد و روح انقلاب مذکور در آن متجلی بوده و متأثر از افکار ژان ژاک روسوست. این اعلامیه در ۱۷۸۹ به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید. حقوق بشر و شهروندان مشتمل است بر حقِ داشتنِ نماینده در قوۀ مقنّنه، تساوی در پیشگاه قانون، تساوی در برخورداری از فرصت ها، آزادی بیان و دین، مالیات دادن متناسب با توانایی پرداخت، و امنیت اموال. در ۱۹۴۶، این حقوق نیز به آن افزوده شده: تساوی زنان در برخورداری حقوق، حق کار، حق عضویت در انجمن ها، حق اعتصاب، حق برخورداری از فراغت، حق تأمین اجتماعی، حق برخورداری از حمایت در سنین پیری، حق آزادی در آموزش و تحصیلات. قبل از اعلامیۀ حقوق بشر در فرانسه، شاه جان پادشاه انگلستان، منشور مگنا کارتا (فرمان بزرگ) را امضا و منتشر کرد که به موجب آن، پادشاه تضمین می کرد حقوق و امتیازات فئودال ها و نجیب زادگان و اشراف را رعایت کند و آزادی کلیسا را محترم بشمرد. به موجب یکی از بندهای این منشور، مقرر شده بود: «هیچ کس نباید دستگیر، زندانی، تبعید یا به هر نحوی قربانی شود، مگر این که توسط افراد هم شأن و هم طبقۀ خود محاکمه، یا به موجب قانون کشوری محکوم گردد». مگنا کارتا شامل یک مقدمه و ۶۳ بند بود که عمدتاً ناظر به رسیدگی به حقوق فئودال ها در قرن ۱۳ و نحوۀ اخذ مالیات از ایشان بود که پادشاه این حقوق را به رسمیت می شناخت. شاه «جان»، با شروع جنگ داخلی، که در ۱۲۱۶م درگرفت، این منشور را ندیده گرفت تا این که بالاخره هِنْری سوم در ۱۲۲۵م، داوطلبانه آن را مجدداً تصویب و امضا کرد. در حال حاضر، ۴ نسخۀ اصل مگنا کارتا، که در ۱۲۱۵م امضا شده، موجود است؛ دو نسخۀ آن در موزۀ انگلستان، یک نسخه در کلیسای جامع لینکلن و نسخه دیگر در کلیسای جامع سالزبری نگهداری می شود.

حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)   • مفهوم حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)   • تعریف حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)   • معرفی حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)   • حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) چیست   • حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) یعنی چی   • حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقوق بشر اعلامیه فرانسه

کلمه : حقوق بشر اعلامیه (فرانسه)
اشتباه تایپی : pr,r fav hughldi (tvhksi)
عکس حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) : در گوگل

آیا معنی حقوق بشر اعلامیه (فرانسه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )