برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1629 100 1
حقوق و دستمزد

حقوق اسلامی

حقوق اسلامی در دانشنامه اسلامی

حقوق اسلامی
در اسلام حقوق، جزئی از پیکره دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است؛ دلیل این ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینه های اجتماعی و عوامل گوناگونی که در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیاء و فرستادن دین و کتاب های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی دین تحقق بخشیدن حاکمیت (حاکمیت نظام حقوقی خود مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت اخروی و اهداف نهایی اخلاق می باشد.) نظام حقوقی آن در جامعه می باشد. هر چند حاکمیت نظام حقوقی نیز مقدمه ای برای تعالی بشر و سعادت او است. وجود نظام حقوقی در شریعت اسلام آنچنان بدیهی است که طرفداران اندیشه سکولار نیز نمی توانند آن را انکار کنند.
نظام حقوقی اسلام، با ویژگی ها، منابع، و اهداف خاص از سایر نظام های حقوقی متمایز می باشد که به طور اجمال به آنها اشاره می کنیم:الف. ویژگی های نظام حقوقی اسلام.مهم ترین ویژگی های این نظام حقوقی عبارتند از:
← الهی بودن
شناخت یک نظام حقوقی به مقیاس وسیعی به شناخت منابع آن بستگی دارد چرا که منابع حقوق (مراد منابع شکلی و ظاهری است. منابعی که بیانگر احکام و مقررات اجتماعی است.) نشان گر قواعد و مقررات نظام اجتماعی است، و قوانین موضوعه از آن تراوش می کنند. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، در فقه اسلامی اصطلاح «ادله فقه» و «مدارک احکام» به کار رفته است که بیانگر منابع حقوق اسلامی است.منابع حقوق اسلامی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل برای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبار و بازگشت آنها به منابع اصلی است.
← منابع اصلی
اهداف همانند منابع در شناخت یک نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی که اهداف مادی و معنوی را بر اساس شناخت واقعی توام دنبال می کند، احکام و قواعد متفاوتی خواهد داشت.از دیدگاه اسلام، همه انسان ها در اصل فطرت مشترکند
نساء/سوره۴، آیه۱.    
...
حقوق اسلامی
در اسلام، حقوق جزئی از پیکره دین است. پیوند آن دو بسیار عمیق است، دل ...

حقوق اسلامی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حقوق اسلامی   • مفهوم حقوق اسلامی   • تعریف حقوق اسلامی   • معرفی حقوق اسلامی   • حقوق اسلامی چیست   • حقوق اسلامی یعنی چی   • حقوق اسلامی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حقوق اسلامی

کلمه : حقوق اسلامی
اشتباه تایپی : pr,r hsghld
عکس حقوق اسلامی : در گوگل

آیا معنی حقوق اسلامی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )