حفاظت

/hefAzat/

مترادف حفاظت: حراست، محافظت، مراقبت، مواظبت، نگهداری، وقایت، وقایه، قرق

برابر پارسی: نگاهبانی، پاس بانی، نگهداری
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

guardianship, custody, keeping, safeguarding, security, aegis, lee, maintenance, preservation, protection, safekeeping

مترادف ها

aegis (اسم)
حمایت، ظل، سپر، حفاظت

protection (اسم)
حمایت، حفاظت، سایه، حفاظ، محافظت، حفظ، حراست، نیکداشت، تامین نامه، حجر، سوگیری

conservation (اسم)
حفاظت، نگهداری، حفظ منابع طبیعی

safekeeping (اسم)
حفاظت، امانت، حفظ چیزی از خطر و غیره

keep (اسم)
توجه، حفاظت، امانت داری، علوفه، نگاهداری

custody (اسم)
حفاظت، توقیف، حبس

لغت نامه دهخدا

حفاظت. [ح ِ ظَ ] ( مص ) مصدری بدین صورت در لغت نامه های عرب دیده نشد لکن کلمه حق الحفاظة به معنی سود ربح ربوی باگروگان منقول در این اواخر مصطلح شده است. از مصدرهای مجعول است و در کتب لغت وجود ندارد. ( نشریه دانشکده ادبیات تبریز، سال اول ، شماره 3 ) :
حفاظت چنان باد در کار من
که خشنود گردی ز گفتار من.
نظامی.

فرهنگ فارسی

نگاهداری، حراست
۱ - ( مصدر ) نگاهداشتن . ۲ - ( اسم ) نگهداری مراقبت : (( از حفاظت امانت غفلت مکن . ) ) توضیح مصدریست مجهول و در کتب عربی نیامده .

فرهنگ معین

(حِ ظَ ) [ ع . حفاظة ] (مص م . ) نگاه داشتن .

فرهنگ عمید

نگه داری، نگهبانی، حراست.

فرهنگستان زبان و ادب

{conservation} [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] نگهداری و حفظ کیفیت زیست محیطی منابع طبیعی یا برقراری توازن بین گونه های موجود در یک ناحیۀ خاص
{protection} [علوم نظامی] حفظ و نگهداری استعداد جنگی یک نیرو به طوری که بتواند توان رزمی خود را در زمان و مکان مشخص به کار گیرد

دانشنامه عمومی

حفاظت (فیلم ۱۹۸۷). «حفاظت» (انگلیسی: Hifazat) فیلمی هندی است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.عکس حفاظت (فیلم ۱۹۸۷)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

نگهداری ، نگهبانی

فارسی به عربی

حمایة , رعایة , عیش

ارتباط محتوایی

مترادفحراست، محافظت، مراقبت، مواظبت، نگهداری، ...برابر پارسینگاهبانی، پاس بانی، نگهداریلغت نامه دهخداحفاظت. [ح ِ ظَ ] ( مص ) مصدری بدین صورت در لغت نامه های عرب دیده نشد لکن کلمه حق الحفاظة به معنی سود ...فرهنگ فارسینگاهداری، حراست ۱ - ( مصدر ) نگاهداشتن . ۲ - ( اسم ) نگهداری مراقبت : ( ( از حفاظت امانت غفلت مکن . ) ...فرهنگ معین(حِ ظَ ) [ ع . حفاظة ] (مص م . ) نگاه داشتن .فرهنگ عمیدنگه داری، نگهبانی، حراست.فرهنگستان{conservation} [مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل] نگهداری و حفظ کیفیت زیست محیطی منابع طبیعی یا ...دانشنامه عمومیحفاظت (فیلم ۱۹۸۷). «حفاظت» (انگلیسی: Hifazat) فیلمی هندی است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.حل جدولنگهداری ، نگهبانی
معنی حفاظت، مفهوم حفاظت، تعریف حفاظت، معرفی حفاظت، حفاظت چیست، حفاظت یعنی چی، حفاظت یعنی چه، انگلیسی:زبان انگلیسی، بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb):بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها، معنی حفاظت، حفاظت اطلاعات بسیج، حفاظت اطلاعات چیست، حفاظت اطلاعات ناجا، استخدام حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، وظیفه حفاظت اطلاعات بسیج
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ح، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ح، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ح، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ح، فرهنگستان زبان و ادب، فرهنگستان زبان و ادب با حرف ح، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ح، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ح
کلمه: حفاظت
کلمه بعدی: حفاظت اب
اشتباه تایپی: pthzj
آوا: /hefAzat/
نقش: اسم
عکس حفاظت : در گوگل
معنی حفاظت

معنی یا پیشنهاد شما