برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1459 100 1

حسن معامله

معنی حسن معامله در لغت نامه دهخدا

حسن معامله. [ ح ُ ن ِ م ُ م َ / م ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خوش معاملگی. رجوع به ترکیبات حسن شود.

معنی حسن معامله به فارسی

حسن معامله
خوش معاملگی

حسن معامله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حسن معامله   • مفهوم حسن معامله   • تعریف حسن معامله   • معرفی حسن معامله   • حسن معامله چیست   • حسن معامله یعنی چی   • حسن معامله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حسن معامله
کلمه : حسن معامله
اشتباه تایپی : psk luhlgi
عکس حسن معامله : در گوگل

آیا معنی حسن معامله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران