برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1460 100 1

حسن فروختن

معنی حسن فروختن در لغت نامه دهخدا

حسن فروختن. [ ح ُ ف ُ ت َ ] (مص مرکب ) حسن فروشی کردن. زیبایی خود را به رخ دیگران کشیدن :
هر سروقد که بر مه و خور حسن میفروخت
چون تو درآمدی پی کار دگر گرفت.
حافظ.

معنی حسن فروختن به فارسی

حسن فروختن
حسن فروشی کردن

حسن فروختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مفاد صلح امام حسن با معاویه   • صلح امام حسن pdf   • علل صلح امام حسن   • کتاب صلح امام حسن   • نام صلح امام حسن   • تاریخ صلح امام حسن   • چرا امام حسن با معاویه صلح کرد   • صلح امام حسن نرمش قهرمانانه   • معنی حسن فروختن   • مفهوم حسن فروختن   • تعریف حسن فروختن   • معرفی حسن فروختن   • حسن فروختن چیست   • حسن فروختن یعنی چی   • حسن فروختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حسن فروختن
کلمه : حسن فروختن
اشتباه تایپی : psk tv,ojk
عکس حسن فروختن : در گوگل

آیا معنی حسن فروختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران