برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1555 100 1
شبکه مترجمین ایران

حسن خاکستری

معنی حسن خاکستری در لغت نامه دهخدا

حسن خاکستری. [ ح ُ ن ِ ک ِ ت َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حسن صورتی که رنگ آن چنان باشد که گوئی خاکستر بر آن مالیده باشند. صاحب آنندراج گوید: چنانچه سناسی پسران و جوکی بچگان را میباشد :
حسن خاکستری دلبر آتش خوئی
برداز آینه ٔ خاطر ما زنگ امشب.
قزلباش خان امید (از آنندراج ).

معنی حسن خاکستری به فارسی

حسن خاکستری
حسن صورتی که رنگ آن چنان باشد که گوئی خاکستر بر آن مالیده باشند

حسن خاکستری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی حسن خاکستری   • مفهوم حسن خاکستری   • تعریف حسن خاکستری   • معرفی حسن خاکستری   • حسن خاکستری چیست   • حسن خاکستری یعنی چی   • حسن خاکستری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حسن خاکستری

کلمه : حسن خاکستری
اشتباه تایپی : psk oh;sjvd
عکس حسن خاکستری : در گوگل

آیا معنی حسن خاکستری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )